Derivater

Ifølge ordbogen er derivater et finansielt instrument eller produkt, hvis værdi er afledt af prisudviklingen på et andet produkt som aktier eller valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser.

Læs videre

Guld og jagten på rigdom

Et af de mest eftertragtede af de ædle metaller har betegnelsen Au og atomnummer 79, og hedder Aurum på latin. Prisen er høj fordi kun 0,000000003 procent af jordskorpen indeholder dette metal, der er  kendt under navnet guld. Guld har fascineret til alle tider og er fortsat et yndet investeringsobjekt. Det er ikke tilfældigt, at sportspræstationer…

Læs videre

C&G Banken

Krisen i banksektoren brød ud i lys lue med finanskrisen fra efteråret 2008, men det er langt fra første gang i historien, at banker er grundstødt efter for store udlån.

Læs videre

Nick Leeson og Barings Bank skandalen

I 1995 bugnede alverdens avisforsider med den sensationelle nyhed, at  Barings Bank var ruineret af én mands spekulationer. Navnet på børshandleren var Nick Leeson, der egenhændigt bragte en af verdens ældste private banker til fald og tilliden til det internationale pengemarked i knæ. Nicholas William Leeson voksede op i en forstad til London, hvor han ikke…

Læs videre

Price/Earning

Den såkaldte Price/Earning (P/E) er et af de vigtigste nøgletal for aktier og viser, hvor meget man som aktionær skal betale for en krone af selskabets overskud. P/E beregnes som kursen på en aktie i forhold til indtjeningen i selskabet og nøgletallet udtrykker dermed prisen pr. overskudskrone. P/E beregnes ved at sammenholde selskabets børsværdi med…

Læs videre

Stop-loss

Noget at det sværeste ved aktiehandel er ikke at finde de gode investeringer, men at undgå de dårlige. Og ikke mindst at tage de første tab, der som regel er de mindste. Ved aktiehandel er stop-loss en nedre grænse for kursen, hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge værdipapiret for at minimere…

Læs videre

Warrants

Warrants er betegnelsen for en call option med ret til at købe en aktie i den udstedende virksomhed til en aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt. Med andre ord er warrants en tegningsret, der giver indehaveren ret til at tegne en aktie eller en fordring til en fastsat kurs. Warrants udstedes ofte i tilknytning til…

Læs videre

Wall Street

Wall Street er i den gade i New York, hvor den amerikanske fondsbørs, størstedelen af børsmæglerselskaberne og de finansielle institutioner holder til. Den 17. maj 1792 underskrev 24 af New Yorks førende købmænd den såkaldte Buttonwood Agreement. Formålet var at skabe faste rammer for værdipapirhandelen, og dermed var grundlaget skabt for New York Stock Exchange,…

Læs videre

Investeringsforeninger

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der går sammen om at investere i eksempelvis danske aktier, udenlandske aktier eller obligationer, alt sammen fordelt på forskellige lande eller brancher. Hver andel udgør en del af foreningens samlede formue. Investeringsforeninger er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier, og der findes et stort…

Læs videre

The billion dollar club

Verdens mest eksklusive filkmklub består af blot 10 medlemmer. Optagelseskravene er nemlig, at filmen skal have indspillet 1 milliard dollar i biograferne på verdensplan, og det nåleøje er der blot 10 film i historien, der har kunnet klemme sig igennem. Øverst på filmenes “Billion Dollar Club” finder man James Camerons blockbuster Avatar, der i 2009 satte hele…

Læs videre