Investeringsforeninger

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der går sammen om at investere i eksempelvis danske aktier, udenlandske aktier eller obligationer, alt sammen fordelt på forskellige lande eller brancher. Hver andel udgør en del af foreningens samlede formue.

Investeringsforeninger er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier, og der findes et stort antal investeringsforeninger med hvert deres investeringsfokus. Investeringsbeviser kan altid købes og sælges til en kurs, som ligger meget tæt på værdien af investeringsforeningens værdipapirer. Denne værdi kaldes ”indre værdi”.

Tabsrisikoen på investeringsforeninger er begrænset til den investerede kapital, mens gevinstmuligheden principielt er ubegrænset.

Den reelle risiko afhænger af den enkelte afdelings specifikke investeringsstrategi. Nogle afdelinger udbetaler udbytte, men den primære gevinst kommer ved at sælge andele, der er steget i værdi siden købet.

Investeringsforeninger opkræver et administrationsgebyr, som tages af afkastet. Gebyret dækker den daglige administration såsom køb og salg af værdipapirer, markedsovervågning, medlemsmøder og medlemsblade, regnskab og revision og investeringsrådgivning.

Skriv et svar