Warrants

Warrants er betegnelsen for en call option med ret til at købe en aktie i den udstedende virksomhed til en aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt.

Med andre ord er warrants en tegningsret, der giver indehaveren ret til at tegne en aktie eller en fordring til en fastsat kurs.

Warrants udstedes ofte i tilknytning til et værdipapir (obligationer eller aktier) eller i forbindelse med etablering af et lån.

Direktører og ledende medarbejdere i børsnoterede selskaber tildeles ofte warrants som led i deres ansættelse.

Skriv et svar