Jydekompagniet

Historien om Jydekompagniet er fortællingen om brødrene Jeppe, Morten og Søren V. Petersen, der i 1977 startede en cykelforretning i Ribe med værksted i gården.

Senere blev virksomheden flyttet til Herning, hvor man i 1980 etablerede en samlefabrik for cykler. Virksomheden voksede hurtigt med god hjælp fra bankernes velvillige kreditter.

Cykler og ejendomme

Fabrikken i Herning er en succes, og brødrene begyndte at importere cykeldele, skruetrækkere, herresokker, malerier og handle med ejendomme.

I 1985 etableres en cykelfabrik i Kina, der blev besøgt af både statsminister Poul Schlüter og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen.

Fabrikken i Kina kunne samtidig fungere som importlager for kinesiske varer som værktøj og porcelæn.

I strid modvind

Der kom dog modvind for de tre brødres forretningsimperium, hvor der foregik en livlig handel mellem selskaber, og hvor varelagre på kort tid blev opskrevet flere gange.

I 1987 måtte man sælge den danske Bugatti cykelfabrik.

For at strække likviditeten i Jydekompagniet A/S optog man lån i flere forskellige banker. Belåningen skete angiveligt ved at pumpe omsætningen kunstigt op via indbyrdes handler mellem egne selskaber kombineret med opskrivninger på varelagrene.

I januar 1988 blev de tre brødre anholdt og sigtet for mandatsvig, og med anholdelsen ramlede korthuset af selskaber, der blev erklæret konkurs.

Da ballonen bristede førte det til at Bornholmerbanken og Århus Diskontobank måtte fusionere med større banker, mens Midtbank tabte 170 millioner.

En anden långiver, Sparekassen Nordjylland, brændte inde med 115.000 meget tunge kinesiske cykler, der blev solgt med stort tab.

Bagmandspolitiet indblandes og pure frifindelse

Statsadvokaturen for særlig Økonomisk Kriminalitet – bedre kendt som Bagmandspolitiet – efterforskede sagen.

De tre brødre kom i fængsel, sigtet for mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk for 45 millioner. Samtidig blev brødrene erklæret konkurs med en gæld på hen ved 400 millioner kroner.

Bagmandspolitiet måtte imidlertid frafalde de fleste anklager, og den endelige dom blev et eklatant nederlag for anklagemyndigheden.

Tirsdag den 19. juni 1990 blev de tre brødre nemlig pure frifundet ved retten i Herning.

Byretsdommen blev ikke anket, og brødrene blev senere tilkendt en erstatning på 2,5 millioner kroner for uberettiget varetægtsfængsling, økonomisk tab, tort og ulempe.

Pengene blev i øvrigt ikke fordelt mellem brødrene, men indbetalt til konkursboet til fordeling blandt kreditorerne.

Punktum i sagen

Det sidst punktum i den langvarige sag blev sat i december 1998, hvor man færdigbehandlede det sidste af de konkursramte selskaber blandt de omfattende selskaber, som de tre brødre stod bag. En del af den lange sagsbehandling skyldtes årelange problemer med at få værdier ud af den delvist ejede cykelfabrik i Kina.

Et bebudet erstatningskrav overfor Bagmandspolitiet på 370 millioner kroner blev senere opgivet, og de tre brødre trak sig langt væk fra offentlighedens søgelys. Forinden havde Jeppe V. Petersen i 1991 dog skrevet sin version af hændelsesforløbet i bogen “Bank under bordet”, hvoraf det fremgik at Bagmandspolitiet var hovedårsagen til jydekompagniets fald.

Det menes, at selskabernes kollaps påførte det offentlige og private virksomheder tab på omkring 400 millioner kroner, hvor ikke mindst Midtbank holdt for. Det er uvist hvor mange penge kreditorerne samlet set fik i kølvandet på de mange konkurssager.

Milepæle

1977: Cykelforretning i Ribe
1980: Cykelfabrik i Herning.
1985: Cykelfabrik i Kina
1990: Brødrene frifindes i byretten
1998: Det sidste selskab afvikles

Kilder

Jan Steensen, ”Erhvervsøkonomi – et indblik i dansk erhvervsliv”, Forlaget Andrico, 1992
Flemming Højbo, “Jydekompagniets sidste bedrift”, Jyllands-Posten, 18. november 1998
Jyllands-Posten, “Sidste punktum i sagen om Jyde-Kompagniet”, 28. december 1998