P.A. Alberti skandalen 1908

Tirsdag den 8. september 1908 trådte en korpulent herre ind i Domhuset ved Nytorv i København.

“Dette er en anmeldelse,” begyndte manden, hvorefter han foran overbetjentens skrivebord tilstod at have begået storstilet bedrageri.

Den i forvejen usædvanlige situation blev endnu mere speciel på grund af personen. Manden, der anmeldte sig selv, var ingen ringere end landets netop pensionerede justitsminister, Peter Adler Alberti (1851-1932).

Danske Landmænds Smøreksport Forening

Cand.jur. og højesteretssagfører P.A. Alberti grundlagde i 1888 Danske Landmænds Smøreksport Forening, og for at fremme interessen hos de sjællandske bønder, betalte Alberti overpris for smørret.

Overprisen blev finansieret ved, at smøreksportforeningen fik stor kredit i Den sjællandske Bondestands Sparekasse, der var landets næststørste pengeinstitut og tilfældigvis havde P.A. Alberti som bestyrelsesformand.

Han udnyttede sin formandspost for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse til at finansiere denne overpris ved at bevilge smøreksportforeningen en vidtstrakt kredit. Hans personlige interesse blev tilgodeset, ved at Albertis engelske samhandelspartner indbetalte en del af pengene for smørret på ministerens private konto.

Fiktive obligationer

Alberti skjulte underslæbet ved at pantsætte sparekassens egne obligationer, som så blev lånt tilbage, når den årlige revision nærmede sig.

Kreditforeningsobligationerne blev i al hemmelighed solgt, mens han foregav, at de lå trygt deponeret i Privatbanken.

Svindelen foregik ved, at Alberti med et lille legetøjstrykkeri fremstillede lister med fiktive obligationsnumre og forfalskede Privatbankdirektørernes underskrifter.

Rygterne florerer

Rygterne om regnskabsproblemer i Den Sjællandske Bondestands Sparekasse florerede i 1908, og statsminister I.C. Christensen overtalte Alberti til at gå af som minister.

Som Danmarks justitsminister i 1901-1908 indgød Alberti ellers både respekt og frygt og indførte blandt andet pryglestraf for volds- og seksualforbrydelser. Mænd, som havde begået voldtægt eller vold mod sagesløse eller havde været uterlige over for små piger, skulle straffes med indtil 27 stokkeslag på ryggen.

Inden justitsministerens afgang bevilligede statsministeren et statslån på 1,5 millioner kroner til Den Sjællandske Bondestands Sparekasse.

Spekulation i guldmineaktier

I et forsøg på at dække det stigende underskud i sparekassen spekulerede han forgæves i engelske guldmineaktier.

Om morgenen den 8. september 1908 mødte Alberti så op i sparekassens afdeling på Ny Vestergade. Han havde ikke afdraget på statslånet, og i posten lå et telegrafisk afslag på en låneansøgning fra en London-bank.

Alberti overvejede at gøre kort proces, men lagde de to skarpladte revolvere tilbage i pengeskabet, og gik i stedet til Domhusets politikammer, hvor han angav sig selv.

Af overbetjent Jacobsens rapport fremgik det, at den forhenværende justitsminister klokken 11.45 meldte sig “som skyldig i Falsk og Bedrageri med Hensyn til meget store Beløb.”

P.A. Alberti tilstod underslæb for mere end 15 millioner kroner i en tid, hvor en ufaglært arbejder tjente 37 øre i timen.

I dag svarer bedrageriet til over 1 milliard kroner, og skandalen fik vidtrækkende politiske konsekvenser.

Fængselsstraf

Efter to års retssag blev P.A. Alberti den 17. december 1910 idømt 8 års tugthus. Herefter blev han med DFDS-skib sendt til afsoning i Horsens Tugthus. Her ankom han 20. december 1910, hvor han blev indsat som fange nummer 75.

Ved starten af afsoningen blev det noteret, at Alberti var 188 cm høj og vejede 138 kg. Fængslet var ikke vant til fanger af den størrelse, så man måtte sy en særlig fangedragt til ham.

Alberti tabte sig dog voldsomt under afsoningen, og på grund af helbredsproblemer blev Alberti senere overført til Vridsløselille Statsfængsel, hvor han afsonede resten af sin straf. Ved løsladelsen vejede han blot 73 kg.

P.A. Alberti fik 15 år i frihed, inden han i 1932 blev påkørt af en sporvogn, og senere døde af en blodprop.

Sagen førte til statsminister J.C. Christensens afgang, og ved en rigsretssag i 1910 blev indenrigsminister Sigurd Berg idømt en bøde for at have forsømt tilsynet med sparekassen.

Milepæle

1851: Peter Adler Alberti fødes
1901: udnævnes til justitsminister
1908: Går af som minister
1908: P.A. Alberti melder sig selv
1910: Idømmes 8 års fængsel
1932: P.A. Alberti dør