P.A. Alberti skandalen 1908

Tirsdag den 8. september 1908 trådte en fedladen herre ind i Domhuset ved Nytorv i København. Den næsten 140 kg tunge mand vandrede direkte ind til den vagthavendes kontor og satte sig foran overbetjentens skrivebord.

“Dette er en anmeldelse,” begyndte manden, hvorefter han tilstod at have begået bedrageri.

Den i forvejen usædvanlige situation blev endnu mere speciel på grund af personen. Manden, der anmeldte sig selv, var ingen ringere end landets netop pensionerede justitsminister, Peter Adler Alberti (1851-1932), der nu tilstod at have begået underslæb over for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse for mere end 15 millioner kroner. Det svarer til over 1 millard kroner i 2023.

Som Danmarks justitsminister i 1901-1908 indgød Alberti såvel respekt som frygt og indførte blandt andet pryglestraf for volds- og seksualforbrydelser. Mænd, som havde begået voldtægt eller vold mod sagesløse eller havde været uterlige over for små piger, skulle straffes med indtil 27 stokkeslag på ryggen.

Betalte overpris for smør

Albertis kriminelle løbebane begyndte i 1894, hvor han for at fremme Danske Landmænds Smøreksportforening – som han selv havde interesse i – betalte overpris for smørret. Han var formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og udnyttede det til at finansiere denne overpris ved at bevilge smøreksportforeningen en vidtstrakt kredit. Hans personlige interesse blev tilgodeset, ved at Albertis engelske samhandelspartner indbetalte en del af pengene for smørret på ministerens private konto.

I et forsøg på at dække det stigende underskud i sparekassen spekulerede han forgæves i engelske guldmineaktier. Den tidligere minister blev idømt otte års fængsel i Horsens Tugthus, men blev på grund af sygdom senere overført til Vridsløselille Statsfængsel, hvor han afsonede resten af sin straf.

Sagen førte til statsminister J.C. Christensens afgang, og ved en rigsretssag i 1910 blev indenrigsminister Sigurd Berg idømt en bøde for at have forsømt tilsynet med sparekassen.

Milepæle
1851: Peter Adler Alberti fødes
1901: udnævnes til justitsminister
1908: Går af som minister
1908: Alberti melder sig selv
1910: Idømmes 8 års fængsel
1932: P.A. Alberti dør.