ADS

ADS er en forkortelse af American Depositary Share.

Supply Chain Management (SCM)

elexmasterSupply Chain Management handler om styring af forsyningskæden fra leverandør til producent over grossist og forhandler til forbruger.

I en stadig mere global handelsverden transporteres råvarer fra oprindelseslandet til det sted, hvor det billigst kan forarbejdes og produceres og transporteres derpå til forbrugerne. Læs mere OmSupply Chain Management (SCM)

Forbes

Forbes blev grundlagt i 1917 af skotten B.C. Forbes og er i dag et af de førende mediehuse og forlagsvirksomheder. Forbes beskæftiger sig primært med erhvervsnyheder og finans. Hovedstammen i virksomheden er Forbes Magazine, der udkommer hver anden uge, men derudover har Forbes en omfattende online virksomhed og programmer på både tv og radio. Forbes har […]

Derivater

Ifølge ordbogen er derivater et finansielt instrument eller produkt, hvis værdi er afledt af prisudviklingen på et andet produkt som aktier eller valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser. Læs mere OmDerivater

Outsourcing

Outsourcing er en fællesbetegnelse for det at lade andre afdelinger eller virksomheder overtage dele af arbejdsfunktion eller proces. Hvis et mindre firma eksempelvis ikke ønsker at drive eget netværk, kan man “outsource” driften af dette til en anden virksomhed. Outsourcing kan typisk betale sig hvis der er tale om perifere ydelser og produkter, som virksomheden ikke […]

Price/Earning

Den såkaldte Price/Earning (P/E) er et af de vigtigste nøgletal for aktier og viser, hvor meget man som aktionær skal betale for en krone af selskabets overskud. P/E beregnes som kursen på en aktie i forhold til indtjeningen i selskabet og nøgletallet udtrykker dermed prisen pr. overskudskrone. P/E beregnes ved at sammenholde selskabets børsværdi med […]

Stop-loss

Noget at det sværeste ved aktiehandel er ikke at finde de gode investeringer, men at undgå de dårlige. Og ikke mindst at tage de første tab, der som regel er de mindste. Ved aktiehandel er stop-loss en nedre grænse for kursen, hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge værdipapiret for at minimere […]