Bull Market

Et Bull Market udtrykker kort fortalt et aktiemarked, der præges af optimisme og stigende kurser. Her forventer aktionærer og analytikere, at kurserne vil stige hen over en periode. Selve udtrykket “Bull” stammer fra billedet af en tyr, der stanger op ad, og dermed som udtryk for at kurserne ventes at stige (gå op).

Læs videre

Butler

A gentlemans gentlemen. Sådan beskrives bedst en butler og hans funktion. Fænomenet stammer fra England, hvor de velstillede og adelige gennem flere hundrede år har praktiseret at have en personlig opvarter. Selve ordet butler stammer fra det franske bouteillier, som bedst kan oversættes til flaskebærer eller kopbærer i betydningen af, at det var butleren som…

Læs videre

Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management handler om styring af forsyningskæden fra leverandør til producent over grossist og forhandler til forbruger. I en stadig mere global handelsverden transporteres råvarer fra oprindelseslandet til det sted, hvor det billigst kan forarbejdes og produceres og transporteres derpå til forbrugerne.

Læs videre

Forbes

Forbes blev grundlagt i 1917 af skotten B.C. Forbes og er i dag et af de førende mediehuse og forlagsvirksomheder. Forbes beskæftiger sig primært med erhvervsnyheder og finans. Hovedstammen i virksomheden er Forbes Magazine, der udkommer hver anden uge, men derudover har Forbes en omfattende online virksomhed og programmer på både tv og radio. Forbes har…

Læs videre

Contract for Difference (CFD)

Contract for Difference (CFD) er et finansielt instrument, der på dansk kaldes en differencekontrakt. Med en CFD indgår man en aftale omkring forskellen på et aktivs værdi på to tidspunkter.

Læs videre

Bear market

Et bear market er et aktiemarked med faldende kurser. Et bear market udtrykker altså et aktiemarked, der præges af pessimisme og hvor kurserne forventes at falde.

Læs videre

Derivater

Ifølge ordbogen er derivater et finansielt instrument eller produkt, hvis værdi er afledt af prisudviklingen på et andet produkt som aktier eller valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser.

Læs videre

Outsourcing

Outsourcing er en fællesbetegnelse for det at lade andre afdelinger eller virksomheder overtage dele af arbejdsfunktion eller proces. Hvis et mindre firma eksempelvis ikke ønsker at drive eget netværk, kan man “outsource” driften af dette til en anden virksomhed. Outsourcing kan typisk betale sig hvis der er tale om perifere ydelser og produkter, som virksomheden ikke…

Læs videre

Price/Earning

Den såkaldte Price/Earning (P/E) er et af de vigtigste nøgletal for aktier og viser, hvor meget man som aktionær skal betale for en krone af selskabets overskud. P/E beregnes som kursen på en aktie i forhold til indtjeningen i selskabet og nøgletallet udtrykker dermed prisen pr. overskudskrone. P/E beregnes ved at sammenholde selskabets børsværdi med…

Læs videre