Price/Earning

Den såkaldte Price/Earning (P/E) er et af de vigtigste nøgletal for aktier og viser, hvor meget man som aktionær skal betale for en krone af selskabets overskud.

P/E beregnes som kursen på en aktie i forhold til indtjeningen i selskabet og nøgletallet udtrykker dermed prisen pr. overskudskrone.

P/E beregnes ved at sammenholde selskabets børsværdi med årets overskud efter skat. Som tommelfingerregel vil P/E-værdien for solide selskaber ligge mellem 10-15, men kan blive betydeligt større, hvis der knytter sig meget store forventninger til den fremtidige indtjening.

P/E kan beregnes på baggrund af såvel de realiserede som de forventede resultater.

I opgangsperioden lige før en finansboble brister, stiger P/E-ratioen typisk til betydeligt over det historiske gennemsnit.

Skriv et svar