Stop-loss

Noget at det sværeste ved aktiehandel er ikke at finde de gode investeringer, men at undgå de dårlige. Og ikke mindst at tage de første tab, der som regel er de mindste.

Ved aktiehandel er stop-loss en nedre grænse for kursen, hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge værdipapiret for at minimere sit tab.

Falder kursen til det fastlagte kursniveau træder stop-loss i funktion og aktien realiseres for at undgå yderligere tab. Har man eksempelvis købt Danske Bank aktier til kurs 150 kan man fastsætte et stoploss på 130. Kommer kursen derned skal man realisere aktierne for at undgå yderligere tab.

I praksis redder stop-loss dig dermed fra de helt store, i hvert fald hvis man rent faktisk overholder det.

Ved aktiehandel er stop-loss en nedre grænse for kursen, hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge værdipapiret for at minimere sit tab.”>

Skriv et svar