A-aktier

A-aktier betegner et selskabs oprindelige aktiekapital der typisk er fordelt på en snæver ejerkreds.

A-aktier kan have omsætningsbegrænsning og har typisk større stemmeret end efterfølgende aktieklasser. For A.P. Møller-Mærsk A/S har hver A-aktier således to stemmer mens B-aktierne ingen stemmeret har.

 

Rettidig Omhu

Rettidig Omhu formuleret af skibsreder A.P. Møller”Min gamle sætning: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.”

Den berømte sætning blev oprindeligt formuleret i skrift af skibsreder A.P. Møller i et brev til sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller den 2. december 1946.

Værdigrundlaget har været en fast del af virksomhedsledelsen, og skibsreder A.P. Møllers gamle læresætning var den grundsten, hvorpå den verdensomspændende virksomhed blev lagt.

Begrebet om den rettidige omhu vandrede med tiden fra Esplanaden og ud i det danske sprog, hvor det særligt i de seneste år har fundet bredere anvendelse.

Ved rettidig forstås i rette tid, i tide, betids, punktlig, præcis, tidsnok og til tiden. Rettidigheden omfatter hele den tankegang, der er blevet et holdepunkt i gruppens daglige drift. Med rettidig menes ikke blot levering til tiden eller overholdelse af aftalte deadlines. Der ligger også implicit noget forudseende.

Hvad omhu angår handler dette i ordets egentlige forstand om agtpågivenhed, agtsomhed, akkuratesse, nøjagtighed og sirlighed. Med andre ord skal man være omhyggelig, grundig og præcis. Men det er også betydningen af, at drage omsorg for at ting sker som planlagt. Fejl skyldes ofte forhastede beslutninger, sjuskeri, overfladiskhed eller ligegyldighed.

Sætningen formuleret for snart 7 årtier siden er stadig en af byggestenene i værdiledelsen, og samtidig den lettest genkendelige.

“Værdien rettidig omhu har vi søgt efterlevet i virksomheden. Værdien berører selvklart dagens arbejde, men i værdien ligger også aktivt at tage hånd om fremtiden,” forklarede bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk A/S, Michael Pram Rasmussen i et interview.

Danske Bank tjente 1,6 milliarder i 1. kvartal 2009

“Mindre tilfredsstillende, omend bedre end forventet”.

Sådan lyder Danske Banks egen vurdering af de netop offentliggjorte regnskabstal for 1. kvartal 2009.

Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 1,6 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i første kvartal 2008. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån, som i betydeligt omfang er opvejet af markant øgede handelsindtægter. Samlet set er resultatet mindre tilfredsstillende, om end bedre end forventet, lyder det i en pressemeddelelse fra banken.

Selvom der er overskud på bundlinjen er der nemlig atter store nedskrivninger på dårlige lån. Ikke færre end 8 milliarder kroner har topchefen Peter Straarup valgt at afskrive i årets første 3 måneder. Den store afskrivning skal ses i lyset af, at Danske Bank i 4. kvartal 2008 foretog nedskrivninger på 9,2 milliarder kroner, mens nedskrivningerne på udlån var på blot 0,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2008.

Nedskrivningerne for årets første kvartal er betydeligt over den gennemsnitlige forventning hos analytikerne, og Danske Bank varsler yderligere nedskrivninger for hele 2009.

Når alt var betalt viser Danske Banks bundlinje dog et overskud på 1,6 milliarder kroner, og det overskud er skabt især på grund af handelsindtægter.

“Vi har i første kvartal haft rekordhøje indtægter, men niveauet for hensættelser er samtidig ekstraordinært højt. Det afspejler de vanskelige vilkår på markederne. I første kvartal har vi ud over den globale finansielle krise oplevet en dyb global recession. Koncernens solide indtjeningskraft og kapitalgrundlag medvirker til, at koncernen har et godt fundament til at modstå effekterne af den økonomiske lavkonjunktur”, siger topchef Peter Straarup i kvartalsregnskabet.

De samlede indtægter på 17,2 mia. kr. i første kvartal ligger på det højeste niveau i koncernens historie for et enkelt kvartal og er især skabt af det exceptionelt gode resultat i Danske Markets samt en solid indtjeningskraft i bankaktiviteterne.

Ifølge Danske Bank medfører den økonomiske situation og usikkerheden om fremtiden en naturlig tilbageholdenhed med gældsætning i virksomheder og husholdninger. Koncernen har dog i første kvartal et pænt udlånsniveau til kernekunderne.

Kernekapital- og solvensprocenten er ultimo første kvartal 2009 opgjort til henholdsvis 9,0 og 12,9. Koncernen har opnået tilsagn fra den danske stat om ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital på 26 mia. kr. Lånet vil øge koncernens kernekapitalprocent til 12 og solvensprocent til 16. Låneaftalen indeholder en option for koncernen til at konvertere dele af lånet til aktiekapital.

150 nye skibe til APM

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk A/S trodser krisen og har ordrer på 150 nye skibe.

Det netop fremlagte årsregnskab for 2008 var en anelse bedre end forventet med et overskud efter skat på 17,6 milliarder kroner og en omsætning på 311 milliarder. Read More

Maersk Tanker gennemfører opkøb

Maersk Tankers gennemfører opkøb af det svenske tankskibsrederi Broström AB

Det sker efter at A.P. Møller-Mærsk A/S har fået endelig godkendelse fra de europæiske konkurrencemyndigheder vedrørende købstilbuddet til aktionærerne i det svenske tankskibsrederi Broström AB.
 
Det er koncernens svenske datterselskab Maersk Product Tankers AB, der formelt opkøber A- og B-aktierne i Broström AB. Købstilbuddet blev fremsat i august 2008.

“Vi er glade for, at vi har opnået de nødvendige godkendelser og ser frem til at begynde integrationsprocessen, som vil skabe verdens førende produkttankskibsrederi”, siger Kristian Mørch, Senior Vice President i Maersk Tankers.

“Sammenlægningen af de to selskaber gør os i stand til at tilbyde en forbedret service på verdensplan via en stor, moderne og homogen flåde, som lever op til de højeste sikkerhedsstandarder”.

Prisen per aktie ventes at blive 57,73 svenske kroner svarende til omkring 2,9 milliarder kroner for hele selskabet.

Maersk Tankers vil transportere CO2

Maersk Tankers, en del A.P. Møller – Mærsk Gruppen, er parat til at gå ind på markedet for CO2-transport for at fremme arbejdet med at indfange og lagre CO2 – også kaldet CCS (Carbon Capture and Storage), som er en meget vigtig teknologi til at begrænse effekterne af klimaforandringer.

Det meddeler selskabet i forbindelse med klimakongressen “International Scientific Congress on Climate Change” i København.

”Med dette initiativ ønsker vi at udvise lederskab i branchen. Vi demonstrerer, at vi kan handle i forhold til den globale udfordring, som CO2-udledninger er,” siger Martin Fruergaard, senior vice president, Maersk Tankers.

”Vores beslutning afspejler A.P. Møller – Mærsk Gruppens tilgang til den globale udfordring på klimaforandringer, hvilket er at udvikle innovative og kreative metoder til at begrænse CO2-udledninger,” siger Martin Fruergaard.

Maersk Tankers har undersøgt det forretningsmæssige grundlag for at gå ind i markedet for transport af CO2 enten til lagring i havbunden eller til brug i oliefelterne, hvor CO2 kan benyttes til at optimere udnyttelsen af ældre oliefelter.

”Ved at udnytte vores ekspertise inden for transport af flaskegas og flydende naturgas har vi udviklet et forretningskoncept for transport af CO2 til enten lagring eller til brug for optimering af ældre oliefelter,” siger Martin Fruergaard.

Ifølge Maersk Tankers’ undersøgelser udleder store stationære kraftværker placeret tæt på havet mere end 750 mio. tons CO2 alene i Nordsø-området. Femten Handysize gastankskibe (20.000 m3) kan transportere og dermed fjerne mere end halvdelen af Danmarks årlige CO2-udledninger til lagring i Nordsøen, svarende til alt det CO2 der udledes fra danske stationære udledningskilder. Ifølge FN’s klimapanel, IPCC, kan 99 procent af CO2’en formentlig opbevares i over 1000 år i udvalgte reservoirer.

Derudover er søtransport af CO2 mere konkurrencedygtigt og mere fleksibel end CO2 i rørledninger på lange distancer eller i mindre mængder.

Udover Maersk Tankers, ser A.P. Møller – Mærsk Gruppens Mærsk Olie og Gas også på mulighederne i forbindelse med lagring og opbevaring af CO2.

”Med vores store viden og erfaring fra den danske undergrund i Nordsøen undersøger Mærsk Olie og Gas de teknologiske muligheder der for at få nedbragt CO2 ved underjordisk opbevaring af CO2 for på den måde at imødekomme det forventede behov,” siger Michael Engell-Jensen, senior vice president og chef for afdelingen Carbon and Climate i Mærsk Olie og Gas.

Mærsk Olie og Gas taler med et antal potentielle partnere om at udvikle projekter til CO2 -lagring. Målet er at kunne flytte CO2 fra kilder så som kulfyrede varmeværker til opbevaring enten underjordisk eller undersøisk.