Aktieemission

Ved en aktieemission udsteder man nye aktier i et selskab.

Typisk sker en aktieemission for at øge selskabets økonomiske formåen, eksempelvis i forbindelse med opkøb eller fusion.

En aktieemission kan også foretages, hvis selskabet har tabt hele eller dele af sin aktiekapital.

Ved udstedelse af nye aktier for et børsnoteret selskab skal der laves udførlige børsprospekter forud for tegningen af den nye kapital.

——-
Erhvervshistorisk og økonomisk ordbog
Er du i tvivl om hvad forkortelser som CRM, HRM, ERP og EBITDA dækker over? Og vil du gerne have en forklaring på hvad en due diligence egentligt omfatter eller hvad et valutakryds er?

Den erhvervshistoriske og økonomiske ordbog på www.elex.dk definerer begreber og udtryk på letforståelig vis.