Aktier

En aktie repræsenterer en andel af ejendomsretten til et selskab. En aktie giver normalt ret til udbytte og til at stemme på selskabets generalforsamling.

En aktie er et værdipapir, hvor man får en ejerandel i en virksomhed og dermed bliver medejer af den pågældende virksomhed. Kursudviklingen på aktien – og dermed afkastet af investeringen – vil primært afhænge af, hvordan forventningerne til indtjeningen er i den pågældende virksomhed

——-
Erhvervshistorisk og økonomisk ordbog
Er du i tvivl om hvad forkortelser som CRM, HRM, ERP og EBITDA dækker over? Og vil du gerne have en forklaring på hvad en due diligence egentligt omfatter eller hvad et valutakryds er?

Den erhvervshistoriske og økonomiske ordbog på www.elex.dk definerer begreber og udtryk på letforståelig vis.