John D. Rockefeller

John D. Rockefeller (1839-1937) var en amerikansk oliemogul og en omstridt erhvervsleder, men også en af de rigeste mennesker i verdenshistorien.

Nummer to i søskendeflokken

John D. Rockefeller var nummer to i en søskendeflok på seks børn. Forældrene William Avery Rockefeller og Eliza Davison flyttede i 1853 familien til byen Strongsville nær Cleveland, Ohio.

Den unge John forlod skolen i utide og fik i en alder af 16 år job som bogholder i et fødevarefirma.

Allerede dengang gav han sig selv det løfte, at han ville forære 10 procent af sin formue til velgørenhed.

Handel med fødevarer

John D. Rockefeller grundlagde den første beskedne del af sin formue under den amerikanske borgerkrig i handel med fødevarer. I 1863 blev en del af hans formue investeret i et olieraffinaderi i Cleveland. På dette tidspunkt var oliebranchen en boomende industri, og i 1865 købte han de andre investorer ud og fik dermed fuld kontrol over selskabet.

Det første selskab – Standard Oil of Ohio – blev hurtigt det mest profitable raffinaderi i Cleveland, men konkurrencefordelene kom også i form af hemmelige rabatter som jernbaneselskaberne ydede til Rockefellers selskab.

Jernbaneselskaberne konkurrerede intenst om fragterne, og man dannede kartellet The South Improvement Company, der skulle kontrollere fragtraterne.

Rockefeller indgik i denne aftale og lovede at støtte kartellet, hvis de til gengæld ydede ham rabat ikke blot ved fragt af hans egne, men også konkurrenternes produkter. En del af denne plan var samtidig at forhøje fragtraterne markant, hvilket udløste stærk kritik fra konkurrenterne, og aftalen måtte opgives.

Standard Oil får kontrol

Kontrol over Rockefellers ambitiøse mål var kontrol over olieproduktionen. Vejen til succes lå ikke i selve oliekilderne, men derimod i industriens flaskehalse i form af raffinering og distribution. Første skridt var at kontrollere et stort antal jernbanevogne, hvorpå han satte transportpriserne kraftigt op. Kort efter havde 22 af de 26 lokale konkurrenter givet efter for pressionen og solgt deres oliekilder billigt til Rockefeller. Overtagelsen fandt sted inden for blot 6 uger i 1872. Blot fem år efter stod hans selskab Standard Oil for raffineringen af 95 procent af al olie i USA.

Rockefeller var en benhård og kompromisløs forretningsmand med en brutal adfærd sets med nutidens moral. Opkøbene af konkurrenter skete ganske enkelt ved at vise dem regnskabsbøgerne for Standard Oil Trust koncernen, så de kunne se hvilken økonomisk magtfaktor, de stod over for.

Solgte de ikke, lagde Rockefeller ikke skjul på, at han agtede at udkonkurrere dem fuldstændigt og tvinge dem i konkurs for derefter at opkøbe resterne af deres fallitbo billigt på auktion. De fleste lod sig derfor overtale til at sælge.

Rockefellers monopol opløses

Rockefeller havde reelt skabt et monopol, der ikke overraskende faldt konkurrenter og offentligheden for brystet. I 1890 vedtog man derfor den såkaldte Sherman-Anti-Trust-lov, der officielt opløste monopolet. Rockefeller reorganiserede imidlertid selskaberne under et holdingselskab og vandt tid frem til 1911, hvor højesteret opløste selskabet i 34 uafhængige selskaber.

Mange af disse blev siden kendt hver for sig som Exxon (Esso), Mobil, Chevron og Amoco.

Der er næppe tvivl om, at Standard Oil var til skade for dets konkurrenter på grund af dets monopolstilling, men kunderne tog aldrig skade. I 1800-tallet havde det tidligere været forbeholdt middelklassen og velhavende at have lys i hjemmene efter solnedgang. Med de faldende petroleumspriser – som klart var Standard Oils fortjeneste – blev det nu overkommeligt for selv fattige at læse i lampens skær om aftenen.

Standard Oil vandt nemlig sine store markedsandele ved at minimere omkostningerne ved udvinding af petroleum og olie. Kerosen kostede 30 cents per gallon i 1870, da virksomheden startede. I 1897 havde Rockefeller drevet prisen ned på 6 cents. Samtidig havde virksomheden stået fadder til omkring 300 forskellige biprodukter fra olieproduktionen.

Verdens rigeste og velgørenhed

Rockefeller, der hele livet havde været religiøs og hvert år havde givet 10 procent af sin indtægt til kirkearbejde, koncentrerede sig nu om det velgørende arbejde.

Han forærede store dele af sin formue væk via Rockefeller Foundation. Siden oprettelsen har The Rockefeller Foundation udbetalt mere end 70 milliarder kroner til velgørende formål.

Pladsen som verdens rigeste person svinger frem og tilbage. Ser man på de aktuelle lister fra marts 2024 er det manden bag Tesla og SpaceX, Elon Musk, Amazon-stifteren Jeff Bezos, Meta-koncernens grundlægger, Mark Zuckerberg samt familien Bernard Arnault, der ejer store dele af luksusfirmaet LVHM, der kæmper om de øverste pladser på podiet.

Deres aktuelle formuer afhænger af kursværdien af deres børsnoterede selskaber, men ligger i øjeblikket på 170 til 220 milliarder dollar.

Det gør dem til nutidens rigeste mennesker, men John D. Rockefeller slå dem alle.

Allerede i 1902 viste en regnskabsgennemgang, at Rockefellers formue dengang udgjorde over 200 millioner dollar. Det svarede til knap 0,2 procent af USAs samlede formue på dette tidspunkt – et tal som som aldrig siden er overgået.

Da John D. Rockefeller døde i 1937 blev formuen opgjort til 1,4 milliarder dollars. Han var blevet verdens første dollarmilliardær. Målt i forhold til USAs BNP svarer det i nutidsværdi til over 400 milliarder dollars. Målt alene i penge var Rockefeller dermed et af de rigeste menneske i erhvervshistorien.

I biografier om Rockefeller fremhæves han som en af erhvervshistoriens mest kompromisløse og skånselsløse hvad angik konkurrenterne, men samtidig en af de største velgørere nogensinde. Kombinationen af en benhård forretningsmand, der bliver milliardær i dollar og siden sætter sig for at bruge størstedelen af formuen på velgørende formål, er stadig fascinerende.

Fakta
John Davison Rockefeller
Født: 8. juli 1839
Død: 23. maj 1937

Citater
“There’s no need to be the richest man in the cemetery. You can’t do any business from there.”
John D. Rockefeller

“If your only goal is to become rich, you will never achieve it.”
John D. Rockefeller

“It is wrong to assume that men of immense wealth are always happy.”
John D. Rockefeller

Skriv et svar