Short selling

En short position er et udtryk, som anvendes om en dealer, som sælger værdipapirer, som vedkommende endnu ikke ejer. Dette gøres i forventningen om, at værdipapirerne senere kan købes til en lavere kurs. Har man formodning om at et selskab senere vil komme med dårlige nyheder eller at markedet vil udvikle sig negativt kan man lave en short position i papiret, og dermed sælgen aktien til den nuværende kurs, med det håb at aktien kan genkøbes til en lavere kurs senere. Shortselling kaldes også short selling eller bare “at shorte”, men begrebet dækker alle over den funktion, at man forsøger at profitere på faldende kurser. I praksis vil med ved shortselling låne et antal aktier eller andre værdipapirer for et lånegebyr, typisk af en større aktør med en stor beholdning af aktier. Short selleren venter herefter på, at kursen på aktien falder, hvorefter vedkommende køber aktierne tilbage, og derpå afleverer dem tilbage til låneren. Shortsellerens gevinst udgøres da af forskellen i salgsprisen på de lånte aktier og så den oprindelig lånekurs og det lånegebyrer, der skal betales. Hvis shortselleren har succes, vil kursen på aktien altså falde og dermed skabe gevinst idet shortselleren har konverteret kursfaldet til profit. Kursen på de lånte værdipapirer kan naturligvis også – mod forventning – stige, og og i så fald vil shortselleren være tvunget til at genkøbe aktien til en højere kurs. Dermed tabe shortselleren kursforskellen samt lånegebyret. Short selling generelt er underlagt stor diskussion, især den afarten kaldet naked short selling, hvor man ikke låner aktierne inden man sælger dem.

Skriv et svar