Diskonto

Diskontoen er en rentesats, der fastsættes af Danmarks Nationalbank.

Diskontoen fastsætter i praksis den rentesats, som danske pengeinstitutter betaler for at låne penge i Danmarks Nationalbank.

——-
Erhvervshistorisk og økonomisk ordbog
Er du i tvivl om hvad forkortelser som CRM, HRM, ERP og EBITDA dækker over? Og vil du gerne have en forklaring på hvad en due diligence egentligt omfatter eller hvad et valutakryds er?

Den erhvervshistoriske og økonomiske ordbog på www.elex.dk definerer begreber og udtryk på letforståelig vis.