Outsourcing

Outsourcing er en fællesbetegnelse for det at lade andre afdelinger eller virksomheder overtage dele af arbejdsfunktion eller proces.

Hvis et mindre firma eksempelvis ikke ønsker at drive eget netværk, kan man “outsource” driften af dette til en anden virksomhed. Outsourcing kan typisk betale sig hvis der er tale om perifere ydelser og produkter, som virksomheden ikke umiddelbart råder over kompetencer eller ressourcer til at afvikle selv.

Outsourcing blev populært i 1990erne i takt med den forøgede fokus på virksomhedens kerneområder. Frem for at ville det hele selv blev det populært at lade andre udføre en del af sine perifere forretningsydelser.

I dag findes outsourcing blandt andet for regnskab, økonomi, erp-systemer og ikke mindst IT-drift.