Butler

A gentlemans gentlemen.

Sådan beskrives bedst en butler og hans funktion.

Fænomenet stammer fra England, hvor de velstillede og adelige gennem flere hundrede år har praktiseret at have en personlig opvarter.

Selve ordet butler stammer fra det franske bouteillier, som bedst kan oversættes til flaskebærer eller kopbærer i betydningen af, at det var butleren som var ansvarlig for drikkevarerne til måltidet.