Stop-loss

Noget at det sværeste ved aktiehandel er ikke at finde de gode investeringer, men at undgå de dårlige. Og ikke mindst at tage de første tab, der som regel er de mindste. Ved aktiehandel er stop-loss en nedre grænse for kursen, hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge værdipapiret for at minimere…

Læs videre

Warrants

Warrants er betegnelsen for en call option med ret til at købe en aktie i den udstedende virksomhed til en aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt. Med andre ord er warrants en tegningsret, der giver indehaveren ret til at tegne en aktie eller en fordring til en fastsat kurs. Warrants udstedes ofte i tilknytning til…

Læs videre

Turnaround

Turnaround er betegnelsen for den proces, hvorved der rettes op og tilpasses, så en virksomhed atter kan få overskud og præstere tilfredsstillende økonomiske resultater. En turnaround indtræder i sagens natur efter en periode med dårlige resultater, og er ofte forbundet med et direktørskifte eller udskiftning i ejerkredsen.

Læs videre

Investeringsforeninger

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der går sammen om at investere i eksempelvis danske aktier, udenlandske aktier eller obligationer, alt sammen fordelt på forskellige lande eller brancher. Hver andel udgør en del af foreningens samlede formue. Investeringsforeninger er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier, og der findes et stort…

Læs videre

Futures

En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til henholdsvis at købe og sælge værdipapiret på dette tidspunkt. Et køb af futures svarer reelt til, at man har købt aktivet, mens overdragelsen sker på et fastsat…

Læs videre

Kommanditselskab

I et Kommanditselskab – forkortet K/S – er der to eller flere ejere. Et K/S ligner et I/S idet der er tale om en erhvervsvirksomhed, som direkte ejes og drives af to eller flere personer. Deltagerne betegnes komplementarer og kommanditister afhængig af deres hæftelse for selskabet. Et Kommanditselskab adskiller sig nemlig ved at anvende en…

Læs videre

The billion dollar club

Verdens mest eksklusive filkmklub består af blot 10 medlemmer. Optagelseskravene er nemlig, at filmen skal have indspillet 1 milliard dollar i biograferne på verdensplan, og det nåleøje er der blot 10 film i historien, der har kunnet klemme sig igennem. Øverst på filmenes “Billion Dollar Club” finder man James Camerons blockbuster Avatar, der i 2009 satte hele…

Læs videre

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er kendetegnet ved, at deltagerne – anpartshaverne – ikke hæfter for selskabets forpligtelser. Til gengæld er der et kapitalkrav om at der skal indskydes mindst kr. 125.000 som anpartskapital.

Læs videre

Aktieselskab A/S

Regler for aktieselskaber reguleres i Aktieselskabsloven, der er mere detaljeret end anpartsselskabsloven, og indeholder flere bestemmelser, der direkte regulerer formelle forhold om selskabets virke. det fremgår af bestemmelse fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Læs videre