Warrants

Warrants er betegnelsen for en call option med ret til at købe en aktie i den udstedende virksomhed til en aftalt kurs på et fremtidigt tidspunkt. Med andre ord er warrants en tegningsret, der giver indehaveren ret til at tegne en aktie eller en fordring til en fastsat kurs. Warrants udstedes ofte i tilknytning til […]

Turnaround

Turnaround er betegnelsen for den proces, hvorved der rettes op og tilpasses, så en virksomhed atter kan få overskud og præstere tilfredsstillende økonomiske resultater. En turnaround indtræder i sagens natur efter en periode med dårlige resultater, og er ofte forbundet med et direktørskifte eller udskiftning i ejerkredsen.

Investeringsforeninger

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der går sammen om at investere i eksempelvis danske aktier, udenlandske aktier eller obligationer, alt sammen fordelt på forskellige lande eller brancher. Hver andel udgør en del af foreningens samlede formue. Investeringsforeninger er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier, og der findes et stort […]

Futures

En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til henholdsvis at købe og sælge værdipapiret på dette tidspunkt. Et køb af futures svarer reelt til, at man har købt aktivet, mens overdragelsen sker på et fastsat […]

Kommanditselskab

I et Kommanditselskab – forkortet K/S – er der to eller flere ejere. Et K/S ligner et I/S idet der er tale om en erhvervsvirksomhed, som direkte ejes og drives af to eller flere personer. Deltagerne betegnes komplementarer og kommanditister afhængig af deres hæftelse for selskabet. Et Kommanditselskab adskiller sig nemlig ved at anvende en […]

The billion dollar club

Verdens mest eksklusive filkmklub består af blot 10 medlemmer. Optagelseskravene er nemlig, at filmen skal have indspillet 1 milliard dollar i biograferne på verdensplan, og det nåleøje er der blot 10 film i historien, der har kunnet klemme sig igennem. Øverst på filmenes “Billion Dollar Club” finder man James Camerons blockbuster Avatar, der i 2009 satte hele […]

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed og kan dermed indgå i en analyse af en virksomheds kreditværdighed. Soliditetsgradens beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Dermed beskriver soliditetsgraden i procent, hvor meget egenkapitalen udgør af selskabets samlede balance. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. […]