Corvetine Insurance Company Ltd.

Corvetine Insurance Company Ltd. var et forsikringsselskab under A.P. Møller – Mærsk Gruppen.

Corvetine Insurance Company Ltd. blev stiftet på Bahamas i 1961 med det formål at drive forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, og man overtog en del af forsikringerne for hele Mærsk-flåden.

Fordelen ved selskabet var dels af skattemæssig karakter, dels at man kunne forsikre skibe, der ikke overholdt internationale selskaber som Lloyds og Veritas’ krav.

Selskabets oprindelige kapital var på £60.000, der tegnedes næsten udelukkende af Maersk Line Ltd., Panama. For at opfylde reglerne om fem aktionærer, fik D/S Svendborg, D/S af 1912, Fællesrederiet samt Mermaid Marine Company, hver to aktier. Sidstnævnte var et liberia-rederi, 100 procent ejet af Maersk Line i Panama.

Corvetine Insurance Company Ltd. blev likvideret 1971 efter at selskabet havde overdraget sine aktiver til et andet APM-selskab, Bermutine Brokers.

Skriv et svar