Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed og kan dermed indgå i en analyse af en virksomheds kreditværdighed.

Soliditetsgradens beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Dermed beskriver soliditetsgraden i procent, hvor meget egenkapitalen udgør af selskabets samlede balance. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden.

En høj soliditetsgrad betyder derimod – alt andet lige – at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab. Soliditetsgraden bør tolkes med varsomhed, idet tallet kan afhænge af den valgte regnskabspraksis.

Skriv et svar