Investerer du i lommeuld?

Der findes ingen genvej til rigdom, der findes ingen garanti for gevinst og der findes ingen risikofri investering med højt afkast. For mange vil disse betragtninger være skuffende eller direkte nedslående, og så meget desto større grund til at være opmærksom på dem. Det er nemlig langt nemmere at tabe penge end at tjene penge.

Derfor handler investeringer i lige så høj grad om at undgå tabene som at finde gevinsterne.

Derfor bør man altid nærlæse det med småt, når et børsprospekt skal vurderes. Afsnittene med risikofaktorer og ansvarsfraskrivelse er nemlig omfattende.

Fremtiden aner vi ikke noget om …

I børsprospektet for et it-selskab kunne man læse følgende:

”Alle fremadrettede udsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder … som kan vise sig ikke at være korrekte. Selskabets faktiske resultater, udvikling eller produkter m.v. kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i prospektet som følge af væsentlige faktorer, herunder blandt andet risici forbundet med udvikling af nye produkter, usikkerhed vedrørende udfaldet af kontraktforhandlinger, personalerekruttering, der går langsommere end forventet, uforudsete vanskeligheder med Selskabets forskellige samarbejdsaftaler, usikkerhed vedrørende produktfremstilling og levering, manglende markedsaccept, manglende evne til at styre væksten, konkurrenceforholdene for Selskabets forretningsområder og markeder mm.”

Firmaer, advokater og revisorer fraskriver sig reelt ansvaret for den fremtidige udvikling. Og det er jo ganske fornuftigt. Man skulle jo nødigt love for meget, for det kan man blive juridisk bundet af. Ikke desto mindre er det netop fremtiden, man som privat aktionær investerer i, og især selskabets evne til at forudsige denne fremtid.

Ikke et sandhedsvidne

Det er tankevækkende, at selskaber med den ene hånd lover høje fremtidige vækstrater og succes. Og med den anden hånd skriver sig ud af ansvaret, hvis fremtiden skulle blive en anden.

Børsprospekter er nemlig hverken et sandhedsvidne eller en dokumentation over virksomhedens fremtid. Det er en salgsbrochure, hvor målet er at sælge flest muligt aktier. Fortidens resultater og vækst er ingen garanti for fremtidig vækst. Der findes ingen garanti for fremtiden. Derfor er prospekter i praksis værdiløse, fordi de udtaler sig om fremtidige forventninger.

Kommer der en korrektion på aktiemarkedet er de private investorer imidlertid parkeret forrest på de økonomiske øretævers holdeplads. Det er nemlig børsmæglere, investeringsforeninger, hedge fonde og de store investorer, der bestemmer aktiekursernes udvikling og ved børsnoteringer er de private investorer nederst i fødekæden.

Den eneste information, som private aktionærer almindeligvis har til rådighed, er et børsprospekt. Og det kan kun de færreste gennemskue, dels på grund af de juridiske ansvarsfraskrivelser, dels fordi børsprospektet reelt er en salgsbrochure, hvor sælgerne anpriser deres varer. De private investorer kommer aldrig rigtig om bag tallene, men må købe aktier i facaden.

Nedture indtræffer ikke når det går dårligt. Tværtimod kommer de, når det synes at gå allerbedst, når økonomien er i fuldt sving og tilliden stor – som nu. De gode økonomiske forhold, og især udsigterne til fortsat fremgang, gør investorerne overmodige. De glemmer de basale økonomiske parametre og tilsidesætter enhver fornuft i tillid til fremtiden og især til egne evner. Overmodet tager styringen og investorerne bliver irrationelle, kortsigtede og grådige.

Intet kommer af sig selv – undtaget lommeuld – og man kan ikke forvente skyhøje afkast af en risikofri investering.