APM nedbringer CO2-udledning

A.P. Møller-Mærsk Gruppens har mindsket sin påvirkning af klimaet ved at reducere CO2-udledningen i 2008 med 9 procent i forhold til året før. Det svarer til et fald på 5 millioner ton CO2 og er opnået gennem lavere brændstofforbrug på koncernens skibe og mindre afbrænding på virksomhedens platforme.

Den positive udvikling fortsætter i 2009 i tråd med Gruppens nye miljøstrategi, som blev fastlagt sidste år og nu implementeres i de forskellige forretningsenheder.

Den markante reduktion af CO2-udledningen er et de vigtigste mål i A.P. Møller – Mærsk Gruppens såkaldte ”Health, Safety, Security and Environment Report 2008” – en rapport som blev startet sidste år. 2008-rapporten indeholder en række forbedringer i relation til både resultater og rapportering.

”Vi har sat mange vigtige initiativer i gang i 2008, og vi er overbevist om, at de vil bidrage til en yderligere forbedring af vores resultater i de kommende år,” siger Joseph Nazareth, der står i spidsen for Group HSSE.

”Især med hensyn til miljø er jeg glad for at kunne sige, at vi har gjort fremskridt. Trods den økonomiske nedgang bestræber vi os fortsat på at mindske vores påvirkning af miljø og klima”, tilføjer han.

Gruppens transportsegment, som er domineret af containeraktiviteterne i Maersk Line, tegner sig for over 90 procent af koncernens brændstofforbrug. Skibsfart er stadig langt den mest miljøvenlige måde at transportere varer på. Ved at optimere energieffektiviteten er det lykkedes transportsegmentet at mindske sit brændstofforbrug med 8 procent, samtidig med at forretningsaktiviteterne er udvidet.

A.P. Møller-Mærsk Gruppens nye miljøstrategi skal sikre høj energieffektivitet og samtidig arbejde til gavn for både miljø og forretningsaktiviteter på områder, hvor det skaber økonomisk værdi og konkurrencemæssig styrke.

Skriv et svar