Adam Smith

I 1776 udgav den skotske nationaløkonom og filosof Adam Smith (1723-1790) sit hovedværk “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations “.

Adam Smith, der var professor i logik og etik ved Glasgow University, opstillede i bogen den økonomiske liberalismes teori og fik stor betydning for den efterfølgende tids nationaløkonomi.

I bogen argumenterede Smith for markedskræfternes styrke og anførte, at arbejdet var det grundlæggende for velstand. Nøgleordet for Adam Smith var fri konkurrence, fordi dette ville skabe en naturgiven økonomisk balance, der gavner alle mennesker.

Han opstillede blandt andet det kendte eksempel om specialisering og arbejdsdeling med synåleeksemplet, ifølge hvilken en faglært kunne producere 20 enheder om dagen, hvorimod 10 arbejdere kunne færdiggøre 48.000 om dagen, hvis arbejdsprocessen blev opdelt i 18 led.

Asam Smith argumenterede for økonomisk frihed, og grundlagde den økonomiske liberalisme.

Skriv et svar