Varde Bank

Varde Bank var endnu en krise i det finansielle system. Oprindeligt var Varde Bank dybt forankret i landsdelen og en bank, hvor man kendte kunderne, og hellere havde mange små lånere end få store.

Fra fiskekuttere til storprojekter

Af Esbjergs 600 fiskekuttere var de 400 finansieret i Varde Bank, men i starten af halvfemserne begyndte banken at investere i risikable storprojekter.

Bankens krise tiltog i foråret 1992. Her vedtog direktionen en handlingsplan, hvorefter aktiekapitalen blev udvidet med 75 millioner i september 1992.

Krisen blev dog forværret, og i efteråret 1992 søgte Varde Bank Finanstilsynet om tilladelse til at overtræde solvenskravene.

I modsat fald ville banken lukke øjeblikkeligt.

Dispensation fra Banktilsynet

Banktilsynet gav en sådan dispensation, men da havde både de udenlandske og danske banker reelt lukket for likviditetsstrømmen til Varde Bank.

Hensættelsesbehovet var blevet stadig større gennem efteråret. Med den omsiggribende finansielle krise vil ingen af de øvrige danske banker påtage sig problemerne i Varde Bank.

I samarbejde med Finanstilsynet etableredes et konsortium, der i november 1992 stillede en garanti på 750 millioner kroner for Varde Bank.

Trods voksende vanskeligheder gennemføres en aktieemission i december 1992 med 60 millioner kroner, men blot en måned senere viste 1992-regnskabet et chokerende stort underskud på 627 millioner kroner.

Tilførslen var forgæves.

Aktionærer tabte alle pengene

Bankens kollaps kostede 23.000 aktionærer alle deres penge. En officiel rapport om sammenbruddet uddelte efterfølgende hård kritik mod bankens daværende direktion, bestyrelse, revision og Finanstilsynet.

Skandalen om Varde Banks krak førte til lange undersøgelser af de interne forhold i banken. Blandt andet var tidligere ordførende direktør Alex Holm Jensen i søgelyset, fordi han ofte deltog i bestyrelsesmøder i Ejendomsselskabet af 5/11 1951.

Dette selskab var en af Varde Banks største kunder, men påførte banken et tab på over en halv milliard kroner. Direktøren var dog ikke formelt medlem af bestyrelsen i dette selskab, og deltog i møderne på ordre fra sin egen bestyrelse, fordi engagementet var så stort.

Sigtelsen mod bankdirektøren blev droppet.

Afviklingsselskab og kunder til Sydbank

Nationalbanken stillede i slutningen af 1993 en kassekredit på 4,4 milliarder kroner til rådighed for Varde Banks afviklingsselskab kaldet VB Finans. Hensigten var at sikre en ordnet afvikling af de vanskelige og tabsgivende aktiviteter. De sunde dele af Varde Bank, herunder cirka 90.000 kunder, 450 medarbejdere og 30 filialer blev overtaget af Sydbank.

Afviklingsselskabet blev opgjort i 2007.