Mærsk har købt slægtsaktier for 197 millioner

Mærsk Mc-Kinney MøllerAlder er ingen hindring for den nu 98-årige senior-reder, Mærsk Mc-Kinney Møller, der fortsat køber aktier i det børsnoterede A.P. Møller-Mærsk A/S.

Med jævne  mellemrum kommer en fondsbørsmeddelelse fra hovedkvarteret på Esplanaden om “Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med A.P. Møller-Mærsk A/S aktier.”

To gange i januar købte skibsrederen slægtsaktier, første gang den 17. januar 2012, hvor der blev købt 50 A-aktier og igen den 24. januar, hvor skibsrederen købte yderligere 8 A-aktier.

Mærsk Mc-Kinney Møllers seneste køb var den 17. februar 2012, hvor skibsrederen købte 2 B-aktier for 91.246 kroner samt 32 A-aktier for 1.423.715.

Og det er langt fra første gang, at skibsrederen køber op i sit og faderens livsværk. En analyse foretaget af Elex.dk viser, at skibsrederen siden 2007 har købt aktier for snart 200 millioner kroner i A.P. Møller-Mærsk A/S.

Helt præcist har skibsreden i de seneste 5 år købt aktier for samlet 196.841.858 kroner fordelt på 1.804 A-aktier og 2.016 B-aktier. I alt er der tale om 39 forskellige handler.

Det største enkeltstående køb fandt sted i februar 2008, hvor Mærsk Mc-Kinney Møller købte 1.200 B-aktier ved en enkelt transaktion. Købsprisen var dengang over 62 millioner kroner.

Slægtsaktier undtaget fra reglerne
Normalt må insidere i en børsnoteret virksomhed – typisk de øverste ledere og bestyrelsen – kun handle selskabets aktie på børsen i en afgrænset periode. Dette såkaldte ”vindue” for insidere i A.P. Møller – Mærsk er fire uger efter offentliggørelse af henholdsvis helårsregnskabet og halvårsregnskabet. En undtagelse fra insiderreglerne gør dog, at Mærsk Mc-Kinney Møller må købe aktier også uden for insidernes vindue.

Købene angår såkaldte slægtsaktier, som er gået i arv med en klausul om forkøbsret som Mærsk Mc-Kinney Møller benytter for at aktierne bliver hos familien. Derfor er der en passus i selskabets interne regler, der muliggør udnyttelse af en forkøbsret – uanset tidspunktet aktierne tilbydes på, da Mærsk Mc-Kinney Møller ikke selv bestemmer, hvornår disse familieaktier handles.

Aktiepost til 6,5  milliarder
Ifølge selskabets egne oplysninger ejer skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller i dag 3,72 % af alle aktier og 6,49 % af alle stemmerne i A.P.Møller-Mærsk A/S.

Beregnet ud fra selskabets aktiekapital på 4.395.600.000 kroner ligeligt fordelt på A- og B-aktier a 1.000 kroner (og nogle få på 500 kroner) har skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller således godt 142.600 A-aktier og omkring 20.800 B-aktier.

Ud fra den aktuelle aktiekurs er skibsrederens aktiepost dermed over 6,5 milliarder kroner værd.

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers køb af aktier 2007-2012

Dato Antal Kursværdi
5. januar 2007 15 A-aktier 778.321
14. februar 2007 30 A-aktier 1.799.904
30. marts 2007 16 A-aktier 895.311
3. april 2007 673 A-aktier 38.021.819
3. april 2007 211 B-aktier 12.470.100
4. april 2007 2 A-aktier 114.566
2. maj 2007 3 A-aktier 182.989
4. september 2007 100 A-aktier   6.948.485
29. oktober 2007 70 A-aktier 4.886.669
22. januar 2008 13 A-aktier 622.641
8. februar 2008 600 B-aktier 30.840.000
19. februar 2008 36 A-aktier 1.864.295
20. februar 2008 1200 B-aktier 62.760.000
26. marts 2008 125 A-aktier 6.007.666
23. april 2008 85 A-aktier 4.295.376
28. maj 2008 50 A-aktier 2.901.821
25. juni 2008 149 A-aktier 8.619.494
28. august 2008 12 A-aktier 660.563
8. september 2008 45 A-aktier 2.566.476
8. januar 2009 3 B-aktier 92.863
17. november 2009 25 A-aktier 917.500
4. januar 2010 5 A-aktier 175.751
13. januar 2010 20 A-aktier 787.696
14. april 2010 10 A-aktier 400.547
7. maj 2010 5 A-aktier 228.038
16. juni 2010 81 A-aktier 3.693.431
30. juni 2010 6 A-aktier 299.340
24. september 2010 6 A-aktier 275.732
28. oktober 2010 10 A-aktier 456.142
21. december 2010 5 A-aktier 246.798
28. januar 2011 72 A-aktier 3.652.005
11. februar 2011 5 A-aktier 258.851
4. marts 2011 10 A-aktier 517.543
15. april 2011 14 A-aktier 661.430
17. august 2011 4 A-aktier 132.997
29. november 2011 12 A-aktier 380.262
17. januar 2012 50 A-aktier 1.861.960
24. januar 2012 8 A-aktier  299.802
17. februar 2012 32 A-aktier  1.423.715
17. februar 2012 2 B-aktier  91.246

Kilde: Erhvervsportalen Elex.dk baseret på indberetninger af aktiehandler til OMX Københavns Fondsbørs.