FLSmidth – et eventyr i cement

FLSmidth cementEn af Danmarks største virksomheder er den 130 år gamle FLSmidth A/S. Cement- og mineralkoncernen er i dag verdens førende med en omsætning på over 20 milliarder kroner. Det hele startede med en lotterigevinst på 2.000 kroner.

Den store lotterigevinst
Verner Frederik Læssøe Smidth (1850-1899) fødes i Kerteminde og vokser op i Skive som søn af byfoged og senere borgmester, Edvard Smidth. Efter endt læretid hos A.F. Bergs Maskinværksted i Randers, søger Frederik til København, hvor han i fritiden følger udvalgte lektioner på Polyteknisk Læreanstalt. Frederik er dog udpræget praktiker og søger i 1873 til udlandet, hvor han kommer til en virksomhed, der fremstiller drejebænke.

I 1875 får Frederik ansættelse som konstruktør og teknisk leder for maskinfabrikken “H. Rudolph Koefoed & Co.”, men tilskyndes efterhånden fra flere sider i at blive selvstændig. Med en opsparing på 2.000 kr. begynder den unge Smidth at søge kunder til sit nystartede “Teknisk Bureau”, der officielt starter 2. januar 1882 i moderens lejlighed på Frederiksberg. Umiddelbart ser det ikke opmuntrende ud med kunder, men skæbnen vil da at spareskillingerne fordobles af en klasselotterigevinst på 2.000 kr. Disse penge satser Smidth kort efter på en rejse gennem det daværende Østrig-Ungarn og Tyskland. Da Smidth returnerer til Danmark, har han hjembragt en ordre på at rådgive om købet af en papirmaskine. Dermed kan et af Danmarks største industrieventyr tage sin begyndelse. I starten bestod arbejdet mestendels i at handle med dampkedler og at rådgive firmaer, der stod for at anlægge teglværker eller opføre pakhuse.

De tre partnere
Som eneste mand i firmaet virkede Frederik Smidth i starten som både ingeniør, salgschef og kontorist. I takt med forretningens vækst ansattes i juli 1884 ingeniøren Poul Larsen (1859-), som han kender fra timer på Polyteknisk. I 1885 anbefaler Larsen at man ansætter en af virksomhedens kunder, teglværksingeniør Alexander Foss (1858-1925). Dermed er et trekløver etableret, der med dygtighed og arbejdsomhed driver virksomheden frem. I 1885 ændres virksomhedens navn til “F.L. Smidth & Co.” efter stifteren, skønt det blev en udbredt misforståelse i offentligheden, at virksomhedens navn stod for Foss Larsen Smidth.

Alexander Foss var født i Viborg, men kom snart til København, hvor han tog studentereksamen med udmærkelse og blev ingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt. Alexander Foss havde knyttet stærke venskabsbånd med Poul Larsen, og det var Larsen, der anbefalede Foss som en værdifuld medarbejder til Smidth. Foss gjorde sig ikke mindst bemærket med sine fremragende evner til at forhandle med udenlandske kunder. Sprogtalentet gjorde god nytte, da Foss ikke blot talte flydende engelsk, tysk og fransk, men tillige kunne gøre sig forståelig på russisk. Foss var en betydelig skikkelse inden for dansk industri, og blev ofte taget med på råd i anliggender for industri og handel under de vanskelige kår under 1. Verdenskrig. Foss sled sig selv op under den store arbejdsbyrde, og var i årene indtil sin død i 1925, alvorligt syg. I denne periode manifesterede Poul Larsen sig som leder af virksomheden. Allerede i drengeårene markerede Larsen sig som praktisk og fingernem af natur, ligesom et handelstalent var tilstede.

Cementfabrikken
I juni 1886 modtager Frederik Smidth et brev fra en gammel bekendt, der har foretaget en indtil da mislykket investering i Lundergårds Mose ved Blokhus. Nu opkastes tanken om at anvende mosejorden til produktion af cement, og Smidth udtænker et projekt med en cementfabrik. Virksomheden vinder sin første ordre på en cementfabrik i 1887 med placering i Limhamn i Sverige. Frederik Smidth havde tidligt fattet interesse for cement, der laves af ler og kalk og brændes i ovne indtil blandingen begynder at smelte. Når den bliver kold, består den af stenhårde klumper på størrelse med nødder. Disse klumper, der kaldes klinker, kommer i en såkaldt mølle, hvor det knuses til det fineste støv. Cement, der er fremstillet på denne vis, kaldes Portlandcement efter en art sandsten fra Portland på sydkysten af England.

Smidth fandt det tankevækkende, at man importerede næsten al cement, endskønt Danmark besad såvel kalk som ler til fremstillingen. Smidth havde udset sig en storartet grund ved Aalborg, hvor kridtklinkerne vendte lige ud mod Limfjorden, ligesom der var udmærket ler i nærheden. Den nødvendige aktiekapital blev rejst og den 16. oktober 1889 stiftedes Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik. Dette betød samtidig et skifte fra et hidtidige fokus på teglværker. Nu sattes kræfterne ind på at forbedre cementindustrien med konstruktion af nye og bedre maskiner.

I starten lod virksomheden sine maskiner fremstille på mange forskellige værksteder, men i 1898 opførte man egen maskinfabrik i Valby. Blot et år senere døde Smidth pludseligt, hvorefter Larsen og Foss overtog ledelsen. Efter afslutningen af 1. Verdenskrig i november 1918 blev Foss syg og måtte opgive sit arbejde. Derefter stod Larsen alene tilbage med ledelsen af den stadig voksende virksomhed, der op gennem 1920erne og 1930erne gik indi virksomheder som Unicon, Bates, Faxe Kalk, Dansk Eternit, Dan Transport og Forenede Assurandører.

Med sin internationale orientering blev F.L. Smidth ramt hårdt af de to verdenskrige. Under 2. Verdenskrig var hovedkontoret således fuldstændig afskåret fra udlandet. Man gav dog ikke op af den grund, og man kastede sig ivrigt over tørveproduktion, udvinding af naturgas og fremstilling af råjern, hvorved det lykkedes at undgå afskedigelser i virksomheden. Allerede før udbruddet af 2. Verdenskrig havde man for en sikkerheds skyld sendt i tusindvis af tegninger af maskiner til New York, og flyttet en del af personalet og deres familier til USA. Da krigen blev en kendsgerning kunne arbejdet derfor fortsætte ufortrødent.

Fem forretningsområder
FLS fortsætter sin fremgang og udvider i 1970erne med købet af emballagevirksomheden Nyborg Plast, og der satses også på videreudvikling af DanTransport, der oprindeligt var en afdeling i F.L. Smidth & Co. i perioden 1898-1932, hvor det blev udskilt som selvstændig enhed. Kerneforretningen var dog fortsat opførsel og vedligeholdelse af cementfabrikker, produktion af cement og cementrelaterede byggemateriale. I 1988 udskilles et selvstændigt forretningsområde i FLS Miljø, der leverer biomasseanlæg og kedler til kraftværker samt filter- og afsvovlningsløsninger til industrien. Året før har man startet en ambitiøs satsning på flyvedligeholdelse i FLS Aerospace. Virksomheden fortsætter sin vækst, og runder i 1990 10 mia. kr. i omsætning og passerer 10.000 ansatte. Samme år frasælges 50% af Aalborg Portlands cementaktiviteter til det britiske Blue Circle, men omvendt køber FLS Industries sin amerikanske konkurrent på markedet for cementmaskiner, Fuller.

I løbet af 1990erne udvikler FLS Miljø og især FLS Aerospace sig trods opkøb til en ringe forretning med samlede tab alene i flydelen på hen ved 2 mia. kr. frem til 2002. I april 2000 afskedigede bestyrelsen koncernchefen gennem 13 år, Birger Riisager, på grund af uenighed om strategien. Man havde ellers netop afleveret et rekordregnskab for 1999, der viste et overskud efter skat på 2.540 mio. kr. Det gode resultat skyldes dog engangsindtægter fra salg af NKT Holding og DanTransport, hvor sidstnævnte solgtes for 5 mia. kr.

Oprydning og frasalg
FLS kontrolleres af det familieejede, børsnoterede Aktieselskabet Potagua. Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er efterkommere af Poul Larsen. I 2001 tog man et stort skridt til en forenkling af den komplicerede koncernstruktur da FLS Industries fusioneres med det 70% ejede Aalborg Portland Holding. Samtidig besluttede POTAGUA at man på lang sigt ikke er den optimale aktionær for FLS. I maj 2002 sælger FLS Industries sin 26,3% store aktiepost i NKT Holding A/S, hvoraf hovedparten til Potagua.

I september 2003 tilkendegav et konsortium med Jan Bonde Nielsen i spidsen, at man overvejede et opkøb af Potagua og FLS. Bestyrelsen arbejder dog fortsat med sin egen plan for omstrukturering af FLS Industries. Det betød fokus udelukkende på ingeniør-virksomhed i F.L. Smidth og byggematerialer i FLS Building Materials. Derimod lukkedes FLS Miljø nedlukkes og FLS Aerospace blev solgt i februar 2004. Køberen af FLS Aerospace blev det schweiziske SR Technics, der betalte omkring 350 mio. kr.

I august 2004 solgtes Aalborg Portland og Unicon for 4,4 mia. kr. til italienske Cementir. Med salget nåede FLS et stort skridt videre i sin koncentration om ingeniørforretningen med bygning af fabrikker til cement- og mineralindustrien.

Opsplitningen
Holdingselskabet bag FLS Industries – Potagua A/S – var længe undervurderet på grund af det indviklede ejerforhold. Det gjorde at de samlede værdier ikke blev afspejlet i aktiekursen. Potagua var ejerfamiliernes holdingselskab og ejer ejer knap 45% af FLS Industries og 62% af stemmerne. Potagua ejer dog også 20% af NKT Holding og vurderet ud fra de to aktieposters dagskurs var der en klækkelig rabat på op mod 25% ved at handle Potagua aktien. Reelt var Potagua dermed undervurderet med over en halv milliard kr. i forhold til aktiekurserne på NKT og FLS. Foruden FLS-aktierne ejer Potagua også A/S Højkol, der ejer knap 3000 hektar skov-, jagt- og ferieområde i Østjylland.

Ejerfamilierne havde i december 2001 meddelt at man ønskede at afvikle ejerskabet, fordi man ikke på sigt ville være den ideelle hovedaktionær for FLS koncernen. Konsekvensen kom i december 2004, da man fremlagde planer for at opdele Potagua i tre nye selskaber. Ved opdelingen blev der gjort klart til et salg af FLS – og en afnotering af hele koncernen.

Til afviklingen splittes koncernen op i tre nye selskaber i form af Potagua FLS med 45,5% af FLS-aktierne, Potagua Kapital, der vil eje 20% NKT, samt ejendomsselskabet Potagua Højkol. Hensigten er at gøre hele koncernens struktur mere overskuelig og dermed øge chancerne for et salg af FLS Industries.

Efter planen skulle de 45,5 pct. af FLS-aktierne samt sælges inden for en kortere tidshorisont, mens Potagua Kapital med NKT-aktierne skal realiseres inden et år. Denne plan måtte dog opgives i 2006, hvor man i stedet ombyttede Potagua-aktierne til FLSmidth aktier.

Satsning på mineraler
I foråret 2007 opkøbte FLSmidth alle mineralaktiviteter fra det canadiske selskab Groupe Laperrière & Verreault (GL&V) for 4,8 milliarder kroner. Opkøbet af GL&V realierede en målsætning om at gøre mineralaktiviteterne så store, at de kunne matche cementaktiviteterne i FLSmidth.

Siden da har FLSmidth & Co. A/S været moderselskabet i koncernen, der nu fokuserer på systemer og produktion til cement- og mineral-industrien.

I 2011 fik FLSmidth-koncernen et overskud på 1,4 milliarder kroner efter en omsætning på knap 22 milliarder kroner. Egenkapitalen nærmer sig 9 milliarder og selskabet er særdeles godt rustet til opkøb. Det så man med budkrigen omkring det australske mineralfirma Ludowici i starten af 2012.

Regnskabstal FLSmidth & Co. A/S (mio. kr.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Omsætning 12.311 19.967 25.285 23.134 20.186 21.998
Primær drift 966 2.100 2.911 2.725 2.387 2.647
Nettoresultat 1.132 1.294 1.515 1.664 1.278 1.437
Egenkapital 3.192 4.214 5.035 6.627 8.139 8.907
Balance 12.251 19.672 20.737 21.902 22.599 25.540
Ansatte 6.862 9.377 11.510 10.664 11.229 13.204

Fakta

FLSmidth A/S
Vigerslev Alle 77
2500 Valby
Tlf. +45 36 18 18 00
www.fls.dk

Adm. direktør: Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand: Vagn O. Sørensen

Milepæle
1882: Teknisk Bureau starter
1884: Poul Larsen ansættes
1885: Alexander Foss ansættes
1887: Første cementfabrik
1889: Aalborg Portland cementfabrik stiftes
1930: Faxe Kalk opkøbes
1932: Dantransport købes
1970: Nyborg plast købes
2000: Birger Riisager fyres
2004: FLS Aerospace sælges
2004: Aalborg Portland sælges
2004: Unicon beton sælges
2004: Potagua opsplitning
2006: Potagua og FLSmidth fusionerer
2007: Densit sælges
2007: FLSmidth Minerals
2012: Budkrig om Luduwici. Ny organisationsstruktur med 4 divisioner.