Firmaet A.P. Møller

Det lå skibsreder A.P. Møller meget på sinde, at hans livsværk ikke faldt i de forkerte hænder. Derfor foretog skibsrederen en række tiltag, der skulle sikre den bestemmende indflydelse i familien. Det skete i første omgang via oprettelsen af en række fonde, men også for ledelsesstrukturen.

Indtil fusionen i juni 2003 udgjorde Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 grundstenene i A.P. Møller Gruppen. Det fortsættende selskab A.P. Møller – Mærsk A/S videreførte en 90 år gammel tradition, hvor man ikke havde en direktion i gængs forstand.

En undtagelse for rederier i Aktieselskabsloven fastslår, at direktøren kan være et enkeltmandsfirma. Som såkaldt korresponderende reder repræsenterede Firma A.P. Møller vedtægtsmæssigt hovedselskabet i alle forhold.

Dette private firma blev stiftet 7. april 1914 og var personligt ejet af A.P. Møller indtil denne i 1940 optog Mærsk Mc-Kinney Møller som skibsreder og partner. Det er tale om et ganske anonymt interessentskab uden offentlige regnskaber og uden kontakt til offentligheden i øvrigt.

På generalforsamlingerne i april 1943 blev det vedtaget, at Firma A.P. Møller skulle varetage stillingen som korresponderende reder, så længe A.P. Møller eller sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller ledede dette firma.

Ledelsesmæssigt havde Firma A.P. Møller dermed det endelige ansvar som korresponderende reder, og i takt med virksomhedens vækst blev ledelsesselskabet udvidet. Blandt medlemmerne af den eksklusive klub af indehavere tælles Per Jørgensen, Kurt Andersen, Flemming Jacobs og Bjarne Hansen samt Knud Stubkjær og Tommy Thomsen.

I Firmaet A.P. Møller indgår de særligt udvalgte topchefer som partnere og/eller skibsredere og udgør dermed grundstenen i ledelsen af A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Partnerne i Firmaet A.P. Møller får ikke løn i gængs forstand, men honoreres med et årligt vederlag afhængig af det forløbne regnskabsår.

Hver medindehaver kan forpligte Firmaet A.P. Møller og underskrive på dettes vegne ved at skrive “A.P. Møller” med egen håndskrift. Denne signatur vakte efter A.P. Møllers død en vis undren, men anvendes fortsat når direktionsselskabet eksempelvis underskriver årsregnskaberne.

I praksis kunne udefrakommende ikke afsætte Firma A.P. Møller som direktion for A.P. Møller – Mærsk. Det krævede, at 3/4 af aktionærerne med stemmeberettigede A-aktier ønskede det, og disse er placeret hos fondene og familien.

Men også denne hævdvundne fremgangsmåde står for fald. På generalforsamlingen 30. april 2007 blev der foretaget en række vedtægtsændringer for A.P. Møller-Mærsk A/S. Fremover skal direktionen ikke nødvendigvis tegnes af Firma A.P Møller, men kan bestå af et enmandsfirma, et ansvarligt interessentskab eller et nærmere angivet antal direktører. Meget tyder derfor på, at Firma A.P. Møller vil blive afviklet efter Mærsk Mc-Kinney Møllers død, hvorefter koncernen vil få en mere normal ledelsesstruktur med en traditionel direktion.

For det andet skal Firmaet ikke længere kunne udpege et medlem til A.P. Møller – Mærsks bestyrelse. Fremover vil alle bestyrelsesmedlemmer blive indstillet af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Hidtil har Firma A.P. Møller selv kunne udpege et bestyrelsesmedlem uden om generalforsamlingen.

Partnere og skibsredere i Firmaet A.P. Møller (periode som partnere)
1. A.P. Møller (1904-1965)
2. Mærsk Mc-Kinney Møller (1940-)
3. Georg Eugen Robert Andersen (1959-1980)
4. Carl Rentz-Petersen (1974-1979)
5. Einar Nicolaisen Møller (1975-1978)
6. Ib Kruse (1979-1999)
7. Leif Arnesen (1980-1989)
8. Karsten Borch (1986-1990)
9. Jess Søderberg (1986-2007)
10. Per Jørgensen (1992-1996)
11. Kurt Andersen (1995-1999)
12. Flemming Jacobs (1997-1999)
13. Bjarne Hansen (1999-2001)
14. Knud Elmholdt Stubkjær (1999-2007)
15. Kjeld Fjeldgaard (2001-2004)
16. Tommy Thomsen (2001-2007)
17. Thomas Tune Andersen (2005-2009)
18. Eivind Kolding (2006-2012)
19. Claus V. Hemmingsen (2007-)
20. Søren Skou (2007-)
21. Søren Thorup Sørensen (2007-2009)
22. Nils Smedegaard Andersen (2007-)

I august 2009 fratrådte  Thomas Thune Andersen sin stilling som administrerende direktør for Mærsk Olie og Gas A/S og partner i Firmaet A.P. Møller.

Den seneste ændring kom 16. januar 2012, hvor Eivind Kolding fratræder sin stilling som CEO for Maersk Line og medlem af Executive Board for at blive ordførende direktør i Danske Bank. Dermed udtrådte Eivind Kolding ligeledes som partner i Firmaet A.P. Møller.

Indehaverne af Firmaet A.P. Møller er i dag Mærsk Mc-Kinney Møller, Nils Smedegaard Andersen, Claus V. Hemmingsen og Søren Skou.