Dansk Supermarked

Dansk SupermarkedMed skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers død spekulerer aktieanalytikere meget i fremtiden for Dansk Supermarked A/S, der er Danmarks største detailhandelsvirksomhed. A.P. Møller-Mærsk A/S ejer nemlig 2/3 af den ubestridt største succes i dansk detailhandel med kæderne Bilka, Føtex og Netto.

Historien om Dansk Supermarked er fortællingen om en god idé, ekspansionslyst og kampen for at være forbrugernes foretrukne dagligvarebutik. Successen blev for alvor skudt i gang med et håndslag mellem købmanden Herman Salling og skibsreder A.P. Møller i 1964.

Optakten
Købmandskabet bag Dansk Supermarked startede officielt fredag den 19. oktober 1906, hvor købmand Ferdinand Salling åbnede forretningen ”Ferdinand Salling” i Søndergade i Aarhus. Tre manufakturhandlere var gået fallit i hurtig rækkefølge i samme lokaler forud for Sallings indtog, og flere århusianere betragtede foretagendet som lidt af et vovestykke.

Den unge Ferdinand Salling havde imidlertid valgt de rigtige varer og tilbød dem til den rigtige pris i den nye forretning, hvor man kunne forvente ”reel og samvittighedsfuld betjening.” Med hårdt arbejde og handelsmæssig tæft lagde Ferdinand Salling grunden til Salling stormagasinet, som Herman Salling overtog ledelsen af efter faderens død i 1953. Siden åbnede Herman Salling også et helt nyt stormagasin i Aalborg i 1964.

Fødevarer og Textiler
Det store gennembrud kom da Herman Salling i 1960 åbnede en helt ny butikstype, der solgte fødevarer og tekstiler under navnet Føtex i Guldsmedgade. Det blev fremtiden for dansk dagligvarehandel, men ekspansionen krævede kapital, og jagten herpå førte ved en tilfældighed Herman Salling til skibsreder A.P. Møller, der i 1964 tegnede halvdelen af aktierne i Dansk Supermarked. Derefter skød der for alvor nye Føtex-butikker op rundt omkring i Danmark.

I 1970 fulgte Bilka i Tilst som Danmarks første lavprisvarehus, og i 1981 den første Netto discountforretning, der siden bredte sig til England, Tyskland, Polen og Sverige.

I slutningen af firserne og starten af halvfemserne iværksatte man en satsning på det engelske og det tyske marked, idet man besluttede sig for at udvide med Netto-butikker i de to lande. I 1995 åbnede Netto også i Polen sin første butik og i dag er der mere end 1.000 Netto-butikker.

Bag milliardomsætningen og de tusindvis af ansatte samlede Herman Salling trådene i den hastigt voksende virksomhed og blev kendt for sine lørdagsmøder, hvor han hver uge mødtes med sine kædedirektører, indkøbschefer og administrative ledere for at diskutere strategier og resultater. Cheferne skulle ikke ligge hjemme på sofaen, når butikkerne havde åbent.

Salg af Netto UK gav rekordresultat i 2011
I 2010 trodsede Dansk Supermarked A/S trodsede den økonomiske krise og fik i 2010 et rekordresultat med et overskud efter skat på 2.026 millioner kroner.

Det resultat blev endnu bedre i 2011, hvor Dansk Supermarked fik et rekordoverskud på 5,3 milliarder kroner takket være salget af de britiske Netto-forretninger.

Omsætningen steg med 1,1 procent korrigeret for frasalget af Netto UK, men i Danmark faldt omsætningen med 0,8 procent.

Der var tilbagegang i det primære driftsresultat fra 2,6 milliarder kroner i 2010 til 2,1 milliarder i 2011, hvilket ikke mindst skyldes forbrugernes ændrede indkøbsmønstre fra supermarkedssegmentet over til discount. Kunderne køber ikke så mange non-food varer som tidligere, og det rammer føtex og Bilka.

I 2012 er der planlagt åbning af fem nye føtex-varehuse, 99 nye Netto-butikker og et nyt Bilka varehus, der åbnede i Hillerød. Det er det højeste antal planlagte nyåbninger i Dansk Supermarkeds historie.

Per 1. april 2012 stoppede Erling Jensen som koncernchef i Dansk Supermarked, hvor han blev afløst af Per Bank som ny administrerende direktør.

Regnskabstal Dansk Supermarked A/S
 Mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Omsætning 49.779 52.772 55.389 56.989 56.027 58.095 54.106
Nettoresultat 1.540 1.797 1.824 1.616 2.005 2.026 5.262
Egenkapital 10.052 11.822 13.439 12.640 13.825 15.781 20.709
Balance 26.891 30.077 25.576 22.071 25.679 27.433 31.079
Ansatte 22.790 23.773 24.526 25.156 24.895 25.392 23.840

 

Selskabsstruktur
Op til 1980 blev alle varehuskæderne administreret centralt fra Dansk Supermarked A/S men i 1980 blev de seks kæder udskilt i selvstændige selskaber, som principielt er uafhængige af hinanden. Ud over disse varehus-/butikskæder bestod dansk supermarked gruppen blandt andet af Dansk Supermarked A/S, Dansk Supermarked Administration A/S og dansk supermarked indkøb i/s.

Som led i en forenkling blev der i 2005 foretaget en fusion af datterselskaberne under Dansk Supermarked A/S, der i dag er moderselskab.

Efter Herman Sallings død i maj 2006 blev skibsreder Jess Søderberg udpeget som ny bestyrelsesformand i Dansk Supermarked, hvor han i efteråret 2007 blev erstattet af Nils Smedegaard Andersen.

Hvor A.P. Møller-Mærsk A/S tidligere kun indirekte besad mere end 50 procent af Dansk Supermarked blev der foretaget en modernisering af ejerforholdene i 2007. Derved har A.P. Møller-Mærsk i dag en direkte ejermæssig majoritet i Dansk Supermarked på 67,68 procent. Samtidig har man også flertallet i bestyrelsen.

Fakta
Dansk Supermarked A/S
Bjødstrupvej 18
8270 Højbjerg
www.dsg.dk
Adm. direktør: Per Bank
Bestyrelsesformand: Nils Smedegaard Andersen

Milepæle
1906: Salling Århus
1919: Herman Salling fødes
1960: Føtex
1964: Salling Aalborg
1964: Dansk Supermarked A/S
1970: Bilka
1981: Netto
1990: Netto UK
1990: Netto Tyskland
1995: Netto Polen
2000: Erling Jensen koncerndirektør
2002: Netto Sverige
2005: Koncerndannelse
2006: Herman Salling dør
2007: Ændring i ejerstruktur
2009: Føtex food
2009: Netto nr. 400 i Danmark
2010: Rekordoverskud
2011: Rekordoverskud efter salg af Netto UK
2012: Per Bank koncerndirektør