Maersk Drilling (Ras Al Khaimah) Ltd. ApS

Maersk Drilling (Ras Al Khaimah) Ltd. ApS var et selskab i Mærsk-gruppen. Selskabet blev stiftet 10. juli 1987 med en anpartskapital på 300.000 kroner. Anpartskapitalen blev indbetalt kontant til kurs 100. I selskabets første bestyrelse sad blandt andre daværende skibsreder Leif Vilhelm Arnesen, der dog udtrådte to år senere. Selskabet trådt i likvidation i juni 1991…

Læs videre

Maersk Drilling (Australia) Ltd. ApS

Maersk Drilling (Australia) Ltd. ApS var et dansk indregistreret boreselskab med aktivitet i Australien. Selskabet omsatte for 78 millioner kroner i 1992 og havde dengang 80 ansatte. I 1993 faldt omsætningen til 20,6 millioner kroner og antallet af ansatte blev reduceret til 32. Herefter var der ingen aktivitet i selskabet.

Læs videre

Klædefabrikkens sidste tråd

Historien om Brandts Ventures bygger på selskabet bag Brandts Klædefabrik, der går mere end 200 år tilbage i tiden. Allerede i januar 1796 får Christian Brandt (1763-1814) kongelig bevilling til “vadmel at farve og trykke, uldvat og linnedgarn hjemmegjort, samt lidt hørgarn at hegle”. Grundlæggerens barnebarn, Søren Christian Brandt (1847-1905) starter senere en egentlig klædeproduktion….

Læs videre

Det Danske Stålvalseværk A/S

Det Danske Stålvalseværk A/S stiftedes i 1940 med skibsreder A.P. Møller som en drivende kraft. Skibsrederens virketrang rakte videre end skibsfarten, hvad allerede oprettelsen af Odense Staalskibsværft havde vidnet om.

Læs videre

Dansk Bentonit

I november 1991 modtog Storstrøms Amt 700.000 kroner i EF-støtte til et projekt, der skulle skabe nye arbejdspladser på det kriseramte Lolland. Amtets miljøkontor havde fundet Bentonit og udpegede tre områder ved Rødbyhavn, hvor man anslog fund på 400-600 millioner ton bentonit, hvis værdi skulle tælles i milliarder.

Læs videre

Den afrikanske plantage

A.P. Møller-Mærsk gruppens primære forretningsområder er i dag containeraktiviteter, olie- og gas samt detailhandel, men i tidens løb har koncernen været aktiv inden for en række helt andre erhverv. Et af de mest atypiske var formentlig en afrikansk plantage.

Læs videre

IBM

IBM er noteret på den amerikanske fondsbørs New York Stock Exchange med i dag over 600.000 aktionærer. På grund af størrelsen og det blå logo er IBM også kendt som Big Blue. Virksomheden blev grundlagt i 1888 under navnet Herman Hollerith and the Tabulating Machine Company. I juni 1911 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab…

Læs videre

PC-producenten Dell Inc.

Året var 1984 og stedet Austin, Texas da Michael Dell grundlagde firmaet Dell Computer Corporation. Fra første færd var hans ambition at sælge flere computere end IBM. Det var en højtragende ambition, men efter 15 år blev målet indfriet. I starten videresolgte Michael Dell PCer til venner og andre studerende fra sit værelse på universitetet….

Læs videre

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er kendetegnet ved, at deltagerne – anpartshaverne – ikke hæfter for selskabets forpligtelser. Til gengæld er der et kapitalkrav om at der skal indskydes mindst kr. 125.000 som anpartskapital.

Læs videre