APM fik milliardtab i første 1. kvartal

A.P. Møller-Mærsk har netop offentliggjort periodemeddelelse, og regnskabstallene for 1. kvartal 2009 er dårligere end analytikerne havde ventet.

”Resultatet er påvirket af den ekstraordinære globale økonomiske tilbagegang, som påvirker alle vores markeder negativt. Gruppens prioriteringer er uændrede. Vi fortsætter vores initiativer for at forbedre Maersk Line’s konkurrenceevne, forenkle vores organisation, øge vores kompetencer, reducere omkostninger og formindske vores miljøpåvirkning, hvilket alt sammen er med til at styrke Gruppen både på det korte og på det lange sigt”, sagde koncernchef Nils Smedegaard Andersen i forbindelse med perioderegnskabet.

Periodens nettoomsætning (i USD) faldt med 24 procent, primært som følge af lavere oliepris og faldende fragtrater og mængder i containeraktiviteterne. Periodens resultat blev negativt med USD 373 mio. mod positivt USD 1.050 mio. i samme periode 2008.

Årsagen er ikke mindst den globale økonomiske krise og deraf faldende efterspørgsel på containerskibstransport, der påvirkede containeraktiviteterne særdeles negativt i den første del af 2009. Containeraktiviteterne fik et negativt og utilfredsstillende resultat for første kvartal 2009.

Også for olie- og gasaktiviteterne var der modgang, idet den gennemsnitlige råoliepris i perioden lå på USD 45 pr. tønde i første kvartal 2009, eller 54 procent under den tilsvarende periode i 2008. Til gengæld steg selve produktionen af olie og gas med 18 procent, primært som følge af højere andel af produktion i Qatar.

Også på offshoremarkederne var raterne vigende, men her var effekten begrænset for Maersk Drilling og Maersk Supply Service, der har afdækket sine kontrakter. Maersk Tankers var negativt påvirket af den faldende efterspørgsel samt nedskrivninger og integrationsomkostninger relateret til købet af Broström.

Heller ikke posten med avance ved salg af skibe, rigge m.v. var opmuntrende læsning, idet overskuddet herfra blot var på $25 mio. mod $417 mio. i samme periode 2008.

For at dæmme op for den igangværende finanskrise og for at styrke konkurrenceevnen er der i 2009 igangsat en yderligere række initiativer til opnåelse af væsentlige omkostningsbesparelser i Gruppens forretningsområder og gruppefunktioner. Effekterne af disse forventes at være stigende igennem året.

Nils Smedegaard Andersen og bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen er fortsat ikke meget for at sætte tal på forventningerne til hele 2009 på grund af den store usikkerhed, men det gentages, at der ventes et resultat eksklusive avancer ved salg af skibe, rigge m.v. betydeligt under 2008, og det kan ikke udelukkes, det samlede resultat for året vil være negativt.