A-aktier

A-aktier betegner et selskabs oprindelige aktiekapital der typisk er fordelt på en snæver ejerkreds.

A-aktier kan have omsætningsbegrænsning og har typisk større stemmeret end efterfølgende aktieklasser. For A.P. Møller-Mærsk A/S har hver A-aktier således to stemmer mens B-aktierne ingen stemmeret har.