Nemmere at blive iværksætter

Virksomheder – store som små – er alle et resultat af ihærdige iværksættere, der trodser risikoen og tænker langsigtet. Danmark er på godt og ondt kendt for en udbredt lønmodtagerkultur, hvorfor det også er mere end 20 år siden, at en virksomhed med mere end 1.000 ansatte har set dagens lys.

I disse år dropper flere dog den tryghed og stabilitet, der kommer med en fast og forudsigelig månedsløn for til gengæld at blive selvstændig erhvervsdrivende ifølge Dansk Erhverv. I dette blogindlæg kigger vi på tre årsager til, hvorfor det i dag er blevet nemmere at starte sit eget og blive ”herre i eget hus”.

Færre startomkostninger

Du har en god idé, målgruppen er der styr på, og du er ikke i tvivl om, at dit produkt opfylder et udtalt behov, men én ting holder dig fra at tage springet – penge. Det kan være en dyr fornøjelse at starte egen virksomhed, og de mange startomkostninger kan for mange virke afskrækkende. Markedsføring, produktudvikling, revision, juridisk rådgivning, leje af lokaler – listen er lang, og har du ikke nogen opsparing, er gode råd pludselig meget dyre.

Ikke desto mindre er det med indførelsen af iværksætterselskaberne (IVS) og nye markedsføringskanaler blevet betydeligt billigere at komme i gang uden millioner på bankkontoen. Internettet har også gjort det nemt at komme i gang via en simpel webshop – det eneste, du skal bruge, er en server, et tema og et CMS.

Gang i hjulene

Finanskrisen var hård ved både lønmodtagere og erhvervsdrivende, men efterhånden som der atter er kommet gang i hjulene, er det igen blevet mere attraktivt at blive selvstændig. Risikoen for konkurs er mindre, og når folk har flere penge mellem hænderne, er der alt andet lige en større sandsynlighed for, at din virksomhed bliver en succes. Samfundsøkonomien har en stor betydning for mange erhverv – de såkaldte konjunkturfølsomme brancher. Dette gælder blandt andet byggeri og håndværk, hvor en stabil og voksende økonomi typisk er lig med flere investeringer i mursten og dermed mere arbejde til virksomhederne i branchen. I takt med at økonomien vokser yderligere, vil vi således kunne forvente flere nye virksomheder – hvorvidt de overlever den næste nedgangsperiode er selvfølgelig en helt anden snak.

Et opgør med lønmodtagerkulturen

Det er dog ikke kun økonomien og mere gunstige betingelser for iværksætteri, der kan løbe med æren for denne – set fra den politiske side – ønskværdige udvikling. Også det øgede fokus på nødvendigheden (i et samfundsmæssigt perspektiv) af iværksættere har uden tvivl bidraget til, at flere har turde at give det et forsøg. Programmer som ”Løvens Hule” og utallige historier om unge superiværksættere er begge en del af et opgør med den traditionelle lønmodtagerkultur, der ellers hersker i vores kære land. Danskerne har fået øjnene op for, at livet som iværksætter kommer med en række fordele og ikke kun er en unødvendig personlig og økonomisk risiko.

Erhvervslivets offentlige ikoner såsom Lars Larsen, Jesper Stadil og Martin Thorborg (for blot at nævne nogle få) er også medvirkende til at inspirere håbefulde iværksættere til at tro på deres forretning.