A.P.Møller-Mærsk tjente 17,6 milliarder i 2008

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk A/S har netop fremlagt sit årsregnskab for 2008. Det var en anelse bedre end analytikerne havde forventet og viste et overskud efter skat på 17,6 milliarder kroner.

Omsætningen steg til godt 311 milliarder kroner, og ikke mindst Maersk Line overraskede positivt.

Overordnet steg omsætningen til 311,8 milliarder kroner i 2008 mod 279 milliarder kroner året før. Overskuddet efter skat blev på 17,6 mia. kr. mod 18,6 milliarder i 2007, og det er blandt andet sikret via gevinster fra salg af skibe.

Maersk Olie & Gas aktiviteterne i blandt andet Nordsøen. Qatar og Algeriet står for langt størsteparten af årets overskud.

I årsregnskabet hedder det, at 2008 bød på en brat opbremsning i den globale økonomi. Den globale krise medførte en betydelig tilbagegang i verdenshandlen, voldsomme fald i priserne på værdipapirer og råvarer, specielt olie, samt betydelige udsving i valutakurser, hvilket i sagens natur påvirkede A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Især i andet halvår fik Gruppen betydelige tab på finansielle poster og nedskrivninger relateret til aktier i Danske Bank samt nedskrivninger som følge af de lave oliepriser og faldende aktivværdier ved udgangen af året.

Til gengæld understreger ledelse, at 2008 driftsmæssigt set var et godt år med fremgang i indtjeningen i stort set alle forretningsområder.

Også detailaktiviteterne i Dansk Supermarked havde fremgang i omsætningen, men tilbagegang på bundlinjen efter nedskrivninger på de finansielle poster.

Den omfattende økonomiske krise samt de faldende oliepriser vil i 2009 reducere indtjeningen betydeligt i Danmarks største virksomhed, og reelt kan det ikke afvises, at der bliver tale om et samlet underskud.

Koncernchef hos A.P. Møller-Mærsk Nils Smedegaard Andersen udtrykte tilfredshed med 2008-regnskabet, men erkendte, at 2009 tegner uhyre svært for især containeraktiviteterne i Maersk Line, hvor 2009 tegner til et underskud.

Ifølge årsregnskabet oplevede Maersk Line et fald i containertrafikken på 20 procent i januar 2009, og ikke meget tyder på, at den hårdt tiltrængte forbedring vil indfinde sig.

Kombinationen af styrtdykkende oliepriser, en historisk ubalance for containerfarten og en global finanskrise sætter sig præg på forventningerne til 2009. I indeværende år venter A.P. Møller-Mærsk Gruppen samlet set et betydeligt lavere resultat uden dog at sætte tal på.

Ifølge Niels Smedegaard Andersen er det ikke realistisk at give en præcis prognose for koncernens indtjening i 2009 da A.P. Møller-Mærsk er så afhængig af den globale, økonomiske situation, og her er der meget få lyspunkter.

Skriv et svar