Salling Stormagasin

Salling Stormagasin blev etableret i 1906 af Ferdinand Salling på Søndergade i Århus. Siden blev manufakturhandelen udvidet til et stormagasin af sønnen Herman Salling.

Har man set Matador og fortællingen om Mads Skjern vil man nikke genkendende til mange ligheder med historien om stormagasinet Salling. Fortællingen tager sin begyndelse i Aarhus kort efter århundredeskiftet, hvor det økonomiske og købmandsmæssige fundament blev lagt den 6. september 1906. Her etablerede Ferdinand Salling sin beskedne manufakturforretning på Søndergade 34 i Århus med salg af trikotage og metervarer.

Den unge købmand, der var født i Århus 10. maj 1880, havde siden sin tidlige ungdom interesseret sig for handel. En interesse som han udbyggede med læreplads hos en manufakturhandler i Randers, hvor han siden blev førstemand i forretningen.

Den officielle åbning
Den stræbsomme købmand havde et inderligt ønske om at få foden under egen disk, og med Søndergade 34 var en mulighed. Gennem sparsommelighed var det lykkedes at samle en egenkapital på 800 kr. Af disse blev 300 kr. brugt på markedsføring og de resterende 500 kr. anvendtes til forudbetaling af husleje.

Varelageret blev indkøbt på kredit hos fabrikanter i Randers, som Salling nød tillid hos. Den officielle åbning af forretningen ”Ferdinand Salling” skete fredag den 19. oktober 1906. Dagen før var halvdelen af forsiden i Aarhus Stiftstidende helt usædvanligt reserveret annoncen for ”Aarhus ny kontante Manufakturforretning”, hvor man kunne forvente ”reel og samvittighedsfuld betjening” og købe sine varer til ”enestående priser, som enhver kan indse er udenfor al konkurrence”. 

Tre manufakturhandlere var gået fallit i samme forretning forud for Sallings indtog. Flere århusianere betragtede da også foretagendet som lidt af et vovestykke, og havde nærmest medlidenhed med den unge købmand. Det var der nu ingen grund til. Ferdinand Salling havde nemlig valgt de rigtige varer og tilbød dem til den rigtige pris, hvad man da heller ikke undlod at gøre opmærksom på.

Halvdelen af Aarhus Stiftstidendes forside var dagen forinden reserveret til reklame for den nye forretning. Første måneds omsætning beløb sig til 4.202 kroner – en ganske pæn sum for tiden. Og det til trods for at Salling ingenlunde var forskånet for konkurrence i en periode, hvor stormagasinerne så dagens lys. 

Den nærliggende konkurrence kom fra det, der med tiden skulle blive til Magasin Du Nord. I 1864 åbnede Emil Vett og Th. Wesselmanufakturhandel i Svaneapotekets gamle gård i Vestergade, og flyttede få år senere til den nuværende placering ved Immervad i centrum af Aarhus.

Magasin var sammen med byens førende damemode forretning, ”Sjørup-Jørgensen”, en stærk konkurrent til Ferdinand Salling, men denne tog kampen op med stort initiativ. I starten var det et slid, og Ferdinand lukkede ofte først hen ad midnat, men var troligt den første i forretningen om morgenen. I starten solgte købmanden i øvrigt strømper han selv havde strikket, og dyner, han selv havde syet, og holdt livet igennem af at kende og tale med kunderne.

I disse år støbtes Ferdinand Sallings ufravigelige forretningsprincip om ”de bedste varer til de billigste priser”.

Udvidelser
Efter nogle arbejdsomme år med gode resultater og gradvist flere varegrupper, var der grobund for udvidelser. I november 1914 købte Ferdinand Salling derfor Søndergade 27 af bagermester P. Møller for 65.000 kroner med ”henblik på udvidelser af sin forretning når bedre tider oprinder”. Efter ombygning og udvidelse af den gamle bager-ejendom med en ekstra etage flyttede Ferdinand Salling sin manufakturhandel til denne større ejendom, der lå skråt over for den gamle butik, og kunne udvide salgsarealet væsentligt. Den nye butik åbnede i 1916 med et væsentligt udvidet salgsareal og suppleredes snart efter med købet af Østergade 29, hvis grund stødte op til Søndergadeejendommen.
 
På dette tidspunkt fostredes ideen om et stormagasin og årene herefter så opkøb af flere ejendomme og udvidelse i takt med, at det økonomiske grundlag tilsagde det. Forretningsmæssigt gik det rigtigt godt for den unge købmand. I løbet af 1930erne udvidedes forretningen i flere omgange til et moderne butikskompleks, ikke mindst da Ferdinand Salling i april 1935 købte hjørneejendommen Søndergade 35-Østergade 13 af en enkefru Lundholm. Købesummen er 215.000 kroner, og ejendomskøbet muliggjorde en stor udvidelse af butikken, der nu annoncerede under mottoet “Altid først – Altid størst”.

Fra da af fandt stormagasinets videre udvidelse sted mod Østergade, hvor de lavere ejendomme blev revet ned.

Det moderne Stormagasin
Under den tyske besættelse gik Ferdinand Salling med stor kraft ind på markedet for reparationer af varer, der var nødvendiggjort af krigens mangelsituation.

Der oprettedes en særlig reparationsafdeling, der skulle være led i den almindelige kundeservice, hvorved kunderne kunne bevare de værdier, der lå i beholdningen af gamle varer. Kunderne indfandt sig med de ting, de ønskede at få repareret og gennemgik sammen med ekspedienterne hvorledes reparationen skulle foregå.

Umiddelbart efter 2. Verdenskrig påbegyndte Ferdinand Salling en storstilet udvidelse af den to-etages manufakturforretning i Søndergade 27. Første afsnit af stormagasinet Salling åbnedes i 1948, men den endelige udbygning nåede grundlæggeren ikke selv at opleve inden sin død i 1953. 

Sønnen fører faderens livsværk videre
Opgaven med det moderne stormagasin blev tilendebragt i sidste halvdel af 1950erne af sønnen Herman Salling, der skulle blive manden bag den store ekspansion fra 1960 med oprettelsen af Dansk Supermarked. Herman Salling kom til verden i Århus 20. november 1919. Interessen for detailhandel blev vakt allerede i barne- og ungdomsårene, hvor Herman salling mindes, at familiens søndagsudflugter oftest gik til manufkaturhandelen i Søndergade for at se om alt var i orden.

Efter endt uddannelse hos manufakturhandler Anders Jensens forretning i Randers i 1939, fik han ansættelse hos detailhandlere i Aalborg og Vejle. Senere kom han til København, hvor han arbejdede i stormagasinet Crome & Goldsmith, og senere hos Aulin. I 1945 ansattes Herman Salling hos Harald Løfberg i Stockholm, og efter således at have samlet erfaring andetsteds, kom Herman Salling 1. maj 1946 til faderens firma. 

Her arbejdede han i varehusets forskellige afdelinger indtil faderens død i 1953, hvor han overtog posten som administrerende direktør. Ferdinand Salling havde haft kig på naboejendommene for at udvide forretningen, men var en påholdende mand, der fandt, at ejeren forlangte for meget for ejendommene. Også Herman Salling var en påpasselig mand, men visionerne sejrede og naboejendommene blev opkøbt og varehuset udvidet til et stormagasin. 

I 1954 var endnu en udvidelse af forretningen i Søndergade 27 veloverstået, men Herman Sallings virkelyst var faktisk blot ved at tage sin begyndelse. Med stort engagement færdiggjorde han udbygningen af faderens manufakturhandel. I 1958 overtog man således ejendomme Søndergade 23-25 og i årene frem til 1967 udvidede man med flere ejendomskøb Stormagasinet til et bygningskompleks i fire etager omfattende hele hjørneområdet langs Søndergade nr. 23-35 og Østergade nr. 13-21. Det nye stormagasin, der fik et samlet salgsareal på omkring 10.000 m2, herunder også fra 1963 et omfattende fødevaresupermarked i kælderen – Salling Super – blev provinsens førende butik med en meget høj grad af ekspedientbetjening og service, ligesom kvalitet og prisniveau lå på et højere plan. Stormagasinet Salling er senere udvidet, således salgsarealet i dag omfatter 12.000 m2.

Ferdinand Sallings firma blev omdannet til til F. Salling A/S i1952 og blev sønnen Herman Salling den bærende kraft og overtog den daglige ledelse af forretningen ved faderens død.

Samtidig opførte man et helt nyt stormagasin i Aalborg, der åbnede i 1964.

I efteråret 2005 åbnede Salling i Aarhus en 7.800 kvadratmeter stor tilbygning, hvor man blandt andet fordoblede arealet til Salling Supermarkedet i kælderen. Dermed kunne Salling Stormagasin fejre 100 års jubilæum i 2006, og efter en enlig svale med et underskud i 2008 er stormagasinerne i såvel Aalborg som Århus velfungerende. Omsætningen i 2010 var på samlet knap 900 millioner og stormagasinerne gav et overskud efter skat på 211 millioner kroner.

MIlepæle
1906: Salling stormagasin
1914: Søndergade 27 købes
1916: Butikken udvides
1953: Ferdinand Salling dør
1954: Stormagasinet åbner
1964: Salling i Aalborg åbner
2005: Stor udvidelse af Salling Stormagasin Århus
2006: 100 års jubilæum
2008: Millionunderskud
2010: Overskud på 211 millioner efter skat