Rettidig Omhu

Rettidig Omhu formuleret af skibsreder A.P. Møller”Min gamle sætning: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.”

Den berømte sætning blev oprindeligt formuleret i skrift af skibsreder A.P. Møller i et brev til sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller den 2. december 1946.

Værdigrundlaget har været en fast del af virksomhedsledelsen, og skibsreder A.P. Møllers gamle læresætning var den grundsten, hvorpå den verdensomspændende virksomhed blev lagt.

Begrebet om den rettidige omhu vandrede med tiden fra Esplanaden og ud i det danske sprog, hvor det særligt i de seneste år har fundet bredere anvendelse.

Ved rettidig forstås i rette tid, i tide, betids, punktlig, præcis, tidsnok og til tiden. Rettidigheden omfatter hele den tankegang, der er blevet et holdepunkt i gruppens daglige drift. Med rettidig menes ikke blot levering til tiden eller overholdelse af aftalte deadlines. Der ligger også implicit noget forudseende.

Hvad omhu angår handler dette i ordets egentlige forstand om agtpågivenhed, agtsomhed, akkuratesse, nøjagtighed og sirlighed. Med andre ord skal man være omhyggelig, grundig og præcis. Men det er også betydningen af, at drage omsorg for at ting sker som planlagt. Fejl skyldes ofte forhastede beslutninger, sjuskeri, overfladiskhed eller ligegyldighed.

Sætningen formuleret for næsten otte årtier siden er stadig en af byggestenene i værdiledelsen, og samtidig den lettest genkendelige.

“Værdien rettidig omhu har vi søgt efterlevet i virksomheden. Værdien berører selvklart dagens arbejde, men i værdien ligger også aktivt at tage hånd om fremtiden,” forklarede daværende bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk A/S, Michael Pram Rasmussen i et interview.