Potagua opløses

Efter flere års intense salgsbestræbelser har ejerfamilierne bag FLS kastet håndklædet i ringen. FLSmidth skal ikke sælges, og i stedet opløses holdingselskabet Potagua FLS og aktierne heri veksles til aktier i FLSmidth. Samtidig viser dokumenter, at ejerfamiliernes uenighed har kostet aktionærerne dyrt.

Potagua FLS blev etableret i juni 2005 i forbindelse med spaltningen af Aktieselskabet Potagua. Potagua FLS’ eneste aktivitet er en kontrollerende aktiepost i FLSmidth & Co., hvor man ejer 45,5% af kapitalen og 62,1% af stemmerne.

For at realisere målsætningen engagerede Potagua FLS i juni 2005 eksterne finansielle, revisionsmæssige og juridiske rådgivere til at undersøge de tilgængelige muligheder, herunder et samlet salg af aktier i Potagua FLS eller af aktierne i FLSmidth & Co.

Potagua FLS har særligt undersøgt, hvorvidt det ville være muligt at foretage et samlet salg af den kontrollerende aktiepost i FLSmidth & Co. til en industriel eller finansiel køber. Bestyrelsen har nu konstateret, at et sådant salg ikke for indeværende kan gennemføres på tilfredsstillende vilkår. Derfor mener bestyrelsen, at den mest attraktive model er et frivilligt offentligt købstilbud fra FLSmidth & Co. til aktionærerne i Potagua FLS.

En sådan aftale blev indgået mellem Potagua FLS og FLSmidth & Co. den 13. marts 2006. Aftalen indebærer, at aktionærerne i Potagua FLS bliver tilbudt skattefrit at ombytte deres aktier i Potagua FLS med aktier i FLSmidth & Co. I henhold til aftalen foretages der forud for aktieombytningen en sammenlægning af aktieklasserne i FLSmidth & Co. og efter aktieombytningen har FLSmidth & Co. tilkendegivet, at man om nødvendigt vil købe op til 10% af aktierne for at understøtte aktiekursen.

Tilladelse til skattefri aktieombytning blev givet af SKAT den 9. marts 2006. Via aktieombytningen vil Potagua FLS’ aktionærer i stedet blive direkte aktionærer i FLSmidth & Co. og Potagua FLS’ flerårige ønske om en afvikling af selskabets direkte og indirekte aktiebeholdning i FLSmidth & Co. vil derved være realiseret.

Ejerfamiliernes stridigheder
Opløsningen af Potagua FLS er sidste punktum i den langstrakte saga om ejerfamiliernes stridigheder, der har kostet aktionærerne dyrt. I en fondsbørsmeddelelse kritiserer Deloitte – rådgiver for Potagua FLS – den komplicerede ejerstruktur. Deloitte sendte i januar en ansøgning til Skat om den forelsåede aktieombytning, og af denne fremgår det, at ejerstrukturen for nylig kostede FLSmidth et lukrativt opkøb.

Af Deloittes redegørelse fremgår det, at FLS/Potagua var havnet i “et vakuum, hvor omverdenen tvivler på, at dens strategi er stabil og langsigtet. Dette har allerede medført konkrete problemer, eksempelvis i relation til et attraktivt virksomhedskøb for nylig, hvor sælgeren trak sig fra den planlagte akkvisition bl.a. med henvisning til, at han ville vide, hvem han på sigt overdrog sin virksomhed til”.

“Det er ikke blot institutionelle investorer, der viger tilbage for at investere i FLS med den nuværende ejerstruktur. Der er således også eksempler på, at sælgere af virksomheder, der opkøbes af FLS, ikke ønsker at modtage vederlag i FLS-aktier under hensyntagen til den uklare ejerstruktur,” lyder det i Deloittes redegørelse, der henviser til at det var helt afgørende for den fremtidige udvikling af FLS, at Potagua FLS’ ejerskab afvikles snarest muligt.

Deloitte skrev samtidig, at FLSmidth længe havde balanceret på en knivsæg: “Gælden på over 5 mia. kr. blev forlangt kraftigt reduceret som forudsætning for bankernes fortsatte støtte til finansiering af drift og projektgarantier. Indtil salget af Aalborg Portland i 2004 var koncernen reelt totalt afhængig af bankernes velvilje.”

Tilbage står nu de nødvendige godkendelse på generalforsamlingerne i Potagua FLS og FLSmidth i løbet af april 2006. Derefter vil man have et rent FLSmidth med en klar ejerstruktur og kun en aktieklasse. Når disse ændringer er gennemført kan banen være kridtet op for nye salgsbestræbelser, skønt ledelsen i FLSmidth afviser at dette skulle være planen. Tilbage står så spørgsmålet hvorfor man ikke fra starten foretog denne aktieombytning i stedet for det ret beset unødvendige mellemspil med spaltningen af Potagua. Men så havde der selvfølgelig ikke været samme honorarer til bestyrelse, direktion, banker og finansielle rådgivere.