Maersk Medical

A.P. Møller-Mærsk gruppens primære forretningsområder er i dag containeraktiviteter, olie- og gas samt detailhandel, men i tidens løb har koncernen været aktiv inden for en række helt andre erhverv. Blandt disse var medicinalindustrien.

Op gennem 1960erne skete en voldsom fremgang i anvendelsen af medicinske utensilier i plast, hvor hver artikel kun bruges én gang. Derved undgik man krydsinfektioner, der spredes fra patient til patient ved gentagen anvendelse af de samme instrumenter trods rengøring og sterilisation af disse.

Nogle af de første hospitalsartikler, der blev erstattet af plastinstrumenterne var injektionssprøjterne, hvor de tidlige modeller var nøje kopier af de hidtidige sprøjter af glas og metal.

En af dem, der tidligt så mulighederne var Pharma-Plast, der i slutningen af 1950erne fremstillede de første sprøjter. Ideen var den enklest mulige med kun to dele, henholdsvis en cylinder og en stempelstang/stempelhoved, begge dele i plast.

I maj 1968 opkøbte A.P. Møller – Mærsk virksomheden, der så småt havde startet produktion af andre medicinske engangsartikler. Med det nye ejerskab kom der yderligere gang i produktionen, hvor Pharma-Plast især gjorde en kraftig indsats for at forbedre kvaliteten af plastsprøjterne, som man blev Europas største eksportør af. Fra 1975 producerede det tyske Pharma-Plast (Deutschland) GmbH engangssprøjter efter samme retningslinjer som fabrikken i Værløse og sammenlagt leveredes 250 millioner sprøjter i 1978.

Et andet område, der hurtigt viste sin egnethed til fremstilling i plast, var katetre, dræn og sonder, hvor der stilles store krav til katetrenes ensartethed og jævne, glatte ydersider samt den rette hårdhed.

Det tredje hovedprodukt i slutningen af 1970erne var drænageposer, der opsamler urin gennem et kateter. Satsningen inden for urinposer fortsatte, da Pharma-Plast i sommeren 1981 købte Svend Andersen Plastic Industri A/S, der var Europas førende producent af urinposer. Virksomheden producerede endvidere en oppustelig plasticbandage, der anvendtes som nødhjælps-trykbandage ved førstehjælp.

I 1980erne købte Pharma-Plast selskabet Leeb Hospital Disposables i Osted, der producerede katetre og udvidede produktionen af engangssprøjter ved køb af Asik A/S. Samtidig etablerede Pharma-Plast en kateterfabrik i Lynge og lancerede en insulinpen af plast kaldet NovoLet. Pennen var et joint-venture med Novo Nordisk, men skønt efterspørgslen var god, solgte Pharma-Plast få år senere sin halvdel til Novo Nordisk for 26 millioner kroner.

Andre projekter trængte sig på i udlandet. I slutningen af 1980erne erhvervede Pharma-Plast tre engelske selskaber i form af Bradgate-Unitech Limited, der fremstillede urinposer og Steriseal og Rotax, der producerede kirurgiske instrumenter. De mange opkøb udmøntedes i stigende omsætning. Alene fra 1988 til 1993 øgede man salget fra 376 millioner kroner til 570 millioner kroner.

Koncernens resultat efter skat lå stabilt på 16-20 millioner kroner om året. Medicovirksomheden var i god gænge og overtog i 1994 en fabrik i Malaysia, hvor der beskæftigedes 150 med produktion af katetre, engangssprøjter og skalpeller og senere på året overtog man Uno Plast A/S med 330 ansatte. Overtagelsen gjorde Pharma-Plast til verdens førende producent af katetre.

1995 viste stigende omsætning til 906 millioner og et resultat på 31 millioner. Nu skulle omsætningen fordobles inden år 2000 til 2 milliarder kroner gennem opkøb og organisk vækst. Målet var at blive globalt førende inden for en række nøgleområder. Det krævede et helt nyt navn.

I 1996 skiftede man derfor navn til Maersk Medical og optog den syvtakkede stjerne i virksomhedens logo. Sammenlægningen skete dels for at signalere et tæt tilhørsforhold til ejeren, dels for at gennemføre en øget globalisering.

Navneændringen og organisationsomlægningen betød fortsat strategiske opkøb. Alene i 1998 opkøbte man aktiviteter fra Leo Medico, det britiske Niko Surgical Ltd., det amerikanske Hospitak med produktionsanlæg i Mexico og Euromedical Industries Sdn. Bhd. Siden fulgte opkøbene af engelske MSB Limited, norske Knutsen Sykehus- og Legeutstyr og finske Nikomed Oy.

Sammenlagt øgedes omsætningen for Maersk Medical til 2.002 millioner i 2000. Dermed var målsætningen opfyldt, men indtjeningen var ikke tilfredsstillende og i 2001 blev det et direkte underskud.

Den 13. december 2002 blev Maersk Medical solgt til investeringsfonden Nordic Capital. Købssummen blev ikke offentliggjort, men gav en mindre regnskabsmæssig avance for Esplanaden, der udtrykte tilfredshed med prisen.