Danske Bank tjente 1,6 milliarder i 1. kvartal 2009

“Mindre tilfredsstillende, omend bedre end forventet”.

Sådan lyder Danske Banks egen vurdering af de netop offentliggjorte regnskabstal for 1. kvartal 2009.

Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 1,6 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i første kvartal 2008. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån, som i betydeligt omfang er opvejet af markant øgede handelsindtægter. Samlet set er resultatet mindre tilfredsstillende, om end bedre end forventet, lyder det i en pressemeddelelse fra banken.

Selvom der er overskud på bundlinjen er der nemlig atter store nedskrivninger på dårlige lån. Ikke færre end 8 milliarder kroner har topchefen Peter Straarup valgt at afskrive i årets første 3 måneder. Den store afskrivning skal ses i lyset af, at Danske Bank i 4. kvartal 2008 foretog nedskrivninger på 9,2 milliarder kroner, mens nedskrivningerne på udlån var på blot 0,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2008.

Nedskrivningerne for årets første kvartal er betydeligt over den gennemsnitlige forventning hos analytikerne, og Danske Bank varsler yderligere nedskrivninger for hele 2009.

Når alt var betalt viser Danske Banks bundlinje dog et overskud på 1,6 milliarder kroner, og det overskud er skabt især på grund af handelsindtægter.

“Vi har i første kvartal haft rekordhøje indtægter, men niveauet for hensættelser er samtidig ekstraordinært højt. Det afspejler de vanskelige vilkår på markederne. I første kvartal har vi ud over den globale finansielle krise oplevet en dyb global recession. Koncernens solide indtjeningskraft og kapitalgrundlag medvirker til, at koncernen har et godt fundament til at modstå effekterne af den økonomiske lavkonjunktur”, siger topchef Peter Straarup i kvartalsregnskabet.

De samlede indtægter på 17,2 mia. kr. i første kvartal ligger på det højeste niveau i koncernens historie for et enkelt kvartal og er især skabt af det exceptionelt gode resultat i Danske Markets samt en solid indtjeningskraft i bankaktiviteterne.

Ifølge Danske Bank medfører den økonomiske situation og usikkerheden om fremtiden en naturlig tilbageholdenhed med gældsætning i virksomheder og husholdninger. Koncernen har dog i første kvartal et pænt udlånsniveau til kernekunderne.

Kernekapital- og solvensprocenten er ultimo første kvartal 2009 opgjort til henholdsvis 9,0 og 12,9. Koncernen har opnået tilsagn fra den danske stat om ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital på 26 mia. kr. Lånet vil øge koncernens kernekapitalprocent til 12 og solvensprocent til 16. Låneaftalen indeholder en option for koncernen til at konvertere dele af lånet til aktiekapital.