Danske Bank regnskab med milliardtab

Danmarks største bank, Danske Bank koncernen, fik et rædselsfuldt 2008.

Årsregnskabet viste et beskedent overskud på 1,1 milliarder kroner efter skat mod 14,9 mia. kr. i 2007 og var betydelige mindre end analytikerne havde ventet.

Resultatet var tillige under bankens egne forventninger ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2008, og skyldes især et meget dårligt 4. kvartal 2008 på grund af den globale finanskrise. 350 medarbejdere skal afskediges og der varsles nye tab i 2009.

Bankens resultat var påvirket af nedskrivninger på udlån på 8,8 mia. kr. Den fortsat negative økonomiske udvikling i januar 2009 førte til en porteføljenedskrivning på 3,3 mia. kr. på koncernens udlån samt en nedskrivning af goodwill på 3,1 mia. kr. vedrørende især National Irish Bank i Irland.

“I 2008 kom den globale økonomi i den grad i modvind med ekstrem turbulens og stort pres på de finansielle markeder. Vi gennemlever den værste krise siden depressionen i trediverne. Det er en udvikling, der påvirker alle banker også Danske Bank, der må konstatere tab og hensættelser af en størrelse, vi ikke havde forudset,” sagde bankens ordførende direktør Peter Straarup i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.