Henning Hempel Sparsø

Henning H. Sparsø blev født i 1929 og ansat i ØK i 1948. Fra 1952 til 1968 var han bosat i Fjernøsten og derefter prokurist i skibsfartsafdelingen.

Henning H. Sparsø blev udnævnt til uUnderdirektør fra 1970, vicedirektør i 1972 og fra 1974 administrerende direktør. Var foresiddende administrerende direktør 1980-1992 samt formand for bestyrelsesrådet 1981-1992.

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og tildelt den thailandske Hvide Elefants Orden (Moha Wara Bohru).

Til at varetage skibsfarten og især satsningen på containerfart havde direktionen i 1968 hentet den 39-årige Henning H. Sparsø til hovedkontoret. Sparsø var født 9. januar 1929 og voksede op i idylliske landsbyomgivelser i præstegården i Søllerød. I 1948 blev den kun 19-årige provstesøn elev i Kompagniets tjeneste efter sin studentereksamen. De færreste – og næppe heller Sparsø selv – havde da forestillet sig, at han 32 år senere skulle vælte koncernchefen af pinden for selv at overtage posten.

Foreløbig blev Henning H. Sparsø i 1951 sendt til London hos ØK-selskabet United Baltic Corporation og derpå fulgte 16 års oversøisk udstationering i Hong Kong, Singapore og Bangkok. I 1968 blev han så hentet hjem til København som strategisk leder af skibsfartsafdelingen. Den store opgave her var containerfarten. Sparsø blev en

Den fjerde kandidat til posten som koncernchef var tidligere omtalte Henning H. Sparsø, der varetog skibsafdelingen. Han havde den rette alder, var opvokset i ØK og styrede samtidig den centrale skibsfartsafdeling. På papiret var Sparsø altså det rette valg.

Mogens Pagh var dog i tvivl, men Tage Wøldike Schmith lagde et godt ord ind for Henning H. Sparsø. De to havde arbejdet tæt sammen i skibsafdelingen. Mogens Pagh accepterede. Men det kom han senere til at fortryde.

Den officielle udnævnelse foregik på et bestyrelsesrådsmøde 5. december 1979. Her blev Henning H. Sparsø udnævnt til ny foresiddende administrerende direktør fra 1. april 1980. I direktionen fortsatte Bent Andersen og John Arthur Jensen, og tre nye kom til i form af Otto Feierskov Andreasen, Bertel Hüttemeier og Flemming Hasle.