Diamanter som smykke og investering

Diamanter er det hårdeste råstof man kender på jorden. Til at slibe diamanter bruges derfor andre diamanter. Angiveligt bør man dog ikke sætte sine diamanter i en ovn og opvarme dem til godt 800 grader celcius. I så fald fordamper diamanten nemlig.

Ordet diamant stammer oprindeligt fra det græske ord “adamas”, der betyder uovervindelig. I det antikke Grækenland betegnede man diamanterne som stjernesplinter eller guds tårer.

Diamanten er opbygget af rent kulstof og er den hårdeste ædelsten, der findes med en hårdhedsværdi på 10. Det over 100 gange hårdere end de næsthårdeste ædelsten som safirer og rubiner med en hårdhed på 9. Til sammenligning har elfenben og rav blot en hårdhedsgrad på 2-4.

Oprindeligt er diamanter dannet 150 kilometer under jordens overflade under enormt tryk. En del af jordens indre kullag blev på et tidspunkt udsat for en vulkanagtige varme og et kolossalt tryk, hvorved kulstoffet krystalliserede til diamanter. Visse steder arbejdede lavaen sig op til jordens overflade, hvor den langsomt størknede, og derpå vandrede op til jordoverfladen.

Størsteparten af verdens diamanter kommer fra Sydafrika, Congo, Sibirien, Indien og Brasilien og Rusland. For at udvinde 1 gram diamant skal man bryde 20.000 kg bjerg. Bagefter sker en sortering, hvor man kun kan bruge omkring 20 procent af hvert gram til ædelstenskvalitet.

Diamanter bruges typisk til smykker, og værdien afhænger af mange faktorer. De fleste diamanter er urene og anvendes i industrien som skære- eller boremateriale. Kun ca. 1/3 del af produktionen bruges til smykkesten. Resten bruges i industrien til slibning, boring og savning.

Verdens største diamant
Verdens største diamant var i mange år The Cullinan, der vejede 3.106 karat da den blev fundet i 1905. Den kendes også under navnet Afrikas Stjerne og sidder King Edward VII´s scepter og kan ses i Tower of London.

I august 2007 blev der imidlertid fundet en endnu større diamant i Sydafrika. Den  nye diamant skulle efter sigende være næsten dobbelt så stor.

Det er vanskeligt at afgøre hvad der den mest værdifulde diamant, men den højeste pris opnået ved salg er 16,5 millioner dollars i 1997.

Diamanters kvalitet bestemmer naturligvis prisen, og her spiller de fire C’er ind i form af Cut, Colour, Carat og Clarity.

Cut (diamantens slibning)
Diamanters lys- og farvespil kan naturligt være smukke, men det er den dygtige fagmands perfekte slibning af diamanten i de rette vinkler, der udløser dens fulde farveglans. Derfor har slibningen i høj grad indflydelse på diamantens værdi. Den mest værdifulde slibning af diamanten er brillant slibningen, hvor diamanten slibes med 56 facetter (slibeflader) plus top og bund. Tilsammen er de 58 flader indbyrdes placeret så man opnår en optimal lysreflektion. Jo mere perfekt slibningen er, desto mere lys vil diamanten kaste af sig og jo højere værdi vil diamanten få. Modsat gængs opfattelse er brillanter således ikke en sten, men benævnelsen på en slibning. Hovedparten af alle slibninger er brillantslibning.

Colour (diamantens farve)
Diamanter findes i utallige farver, men den bedste farve er hvid – eller rettere sagt farveløs. De farveløse diamanter reflekterer nemlig lyset i alle regnbuens farver. Jo hvidere stenen er, desto sjældnere og dyrere er den. Diamanten skal have en så hvid, klar farve som muligt for at opnå højeste kvalitet.

Den mest sjældne udgave kaldes River, der efterfølges af Top Wesselton (TW), der betegner en sjælden hvid. Dernæst Wesselton (W) for hvid og derfra helt ned til Yellowm hvor den gule diamant er den mindst værdifulde farve.

Fra naturens hånd findes diamanter i farverne grøn, orange og champagne, samt de mere sjældne pink og rød. Endelig findes der kunstigt farvede diamanter, hvor man under opvarmning trækker forskellige luftarter ind i diamanten og derved ændrer farven.

Carat (diamantens vægt)
Diamanternes størrelse bestemmes af dens vægt. Vægtenheden hedder carat, hvor 1 carat svarer til præcis 0,20 gram. selve ordet Carat stammer fra frugtkernerne fra johannesbrødtræet. Dette træs frø vejer altid nøjagtig 0,20 gram og blev brugt som vægtenhed.

Diamanter vejes i et lufttomt rum for at sikre den absolut korrekt vægtangivelse.

Clarity (diamantens klarhed/renhed)
Fra naturens side indeholder næste alle diamanter små partikler – såkaldte indeslutninger, hvoraf de fleste ikke kan ses med det blotte øje. Diamantens kvalitet og pris afgøres af om den indeholder disse urenheder, som er umulige at polere eller slibe bort.

Jo færre indeslutninger, desto finere er diamanten. Også her anvendes en skala til at bestemme kvaliteten, der går fra IF (internally flawless), der angiver en lup ren diamant uden indeslutninger og til Piqué, der er uklarheder, som er synlige for det blotte øje.

Verdens største diamantvirksomhed
Historisk set har Sydafrika været det land i verden, som har bidraget med de fleste og største diamanter til verdensmarkedet. Den sydafrikansk mine- og industrikoncern Anglo American blev grundlagt i 1917 af Sir Ernest Oppenheimer, der konsoliderede den sydafrikanske mineindustri.

Koncernen omfatter i dag af De Beers Consolidated Mines Ltd. og Minerals and Resources Corp. Koncernen sælger diamanter, guld, platin, nikkel/kobber og beskæftiger 250.000 mennesker. De Beers Consolidated Mines er verdens største diamantkartel og kontrollerer omkring 80 procent af den samlede verdensproduktionen af diamanter. Selskabet blev grundlagt i 1880 af Cecil Rhodes og overtaget af Oppenheimer i 1929.

Mærsk Skibsrederen

Indlægs forfatter: admin

Skriv et svar