Customer Relationship Management

CRM er en forkortelse for Customer Relationship Management.

CRM er styring af en virksomheds relationer til sine kunder.

CRM kan være alt lige fra den simple udgave i form af et elektronisk kundekartotek til mere komplekse systemer, der ud fra oplysninger om kundernes adfærd producerer data til ændringsforslag af produktet, sortimentet eller serviceydelserne.