Mærsk flådens blå farve

Flåden under A.P. Møller – Mærsk gruppen er i dag en af verdens største med over 1.400 skibe. Mærsk-flådens skibe går under fællesbetegnelsen “The Blue Fleet”. Dette udtryk har sit udspring i midten af 1950erne, hvor man ændrede skibenes farve til den nuværende blå nuance. I begyndelsen af rederiets virke var de gamle Mærsk-dampere med […]

Maersk Drilling (Ras Al Khaimah) Ltd. ApS

Maersk Drilling (Ras Al Khaimah) Ltd. ApS var et selskab i Mærsk-gruppen. Selskabet blev stiftet 10. juli 1987 med en anpartskapital på 300.000 kroner. Anpartskapitalen blev indbetalt kontant til kurs 100. I selskabets første bestyrelse sad blandt andre daværende skibsreder Leif Vilhelm Arnesen, der dog udtrådte to år senere. Selskabet trådt i likvidation i juni 1991 […]

Maersk Drilling (Australia) Ltd. ApS

Maersk Drilling (Australia) Ltd. ApS var et dansk indregistreret boreselskab med aktivitet i Australien. Selskabet omsatte for 78 millioner kroner i 1992 og havde dengang 80 ansatte. I 1993 faldt omsætningen til 20,6 millioner kroner og antallet af ansatte blev reduceret til 32. Herefter var der ingen aktivitet i selskabet.

Dansk Bentonit

I november 1991 modtog Storstrøms Amt 700.000 kroner i EF-støtte til et projekt, der skulle skabe nye arbejdspladser på det kriseramte Lolland. Amtets miljøkontor havde fundet Bentonit og udpegede tre områder ved Rødbyhavn, hvor man anslog fund på 400-600 millioner ton bentonit, hvis værdi skulle tælles i milliarder. Læs mere OmDansk Bentonit

Estelle Shipping A/S

I A.P. Møller-Mærsk gruppens vidtforgrenede selskabsnet indgik en række mindre familieaktieselskaber, der har spillet hver deres særlige rolle. Blandt disse var Estelle Shipping A/S, der var ejet af Mærsk Mc-Kinney Møller sammen med hans tre døtre. Estelle Shipping A/S blev stiftet 30. april 1993 med en kapital på 500.000 kroner, der blev indbetalt kontant. I selskabets […]

Rettidig Omhu

”Min gamle sætning: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.” Den berømte sætning blev oprindeligt formuleret i skrift af skibsreder A.P. Møller i et brev til sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller den 2. december 1946. Værdigrundlaget har været en fast del af virksomhedsledelsen, […]