Blå bog Mærsk Mc-Kinney Møller

Mærsk Mc-Kinney Møller Blå Bog

Han blev kåret til århundredets danske erhvervsmand. Han oplevede både at blive vredet igennem den politiske trædemølle og kaldt energityven Arnold, men også sat op på en piedestal, tiljublet af glade aktionærer og hædret med Danmarks fornemmeste orden som Ridder af Elefanten.

Mærsk Mc-Kinney Møller blev en myte i levende live, og blev den ubetinget mest portrætterede danske erhvervsleder nogensinde. Men samtidig en uhyre privat person, hvor kun de færreste kommer forbi glansbilledet af Myten Møller og ind til mennesket Mærsk.

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller blev født i sommeren 1913 og var således fem år da Første Verdenskrig sluttede i 1918. Og 26 år da Anden Verdenskrig brød ud. Da Mærsk Mc-Kinney Møller rundede de 67 år i 1980 og dermed normal pensionsalder for datiden, var han ingenlunde på vej til at trække sig tilbage. Tværtimod var skibsrederen på dette tidspunkt optaget af de langstrakte og opslidende forhandlinger med den socialdemokratiske regering om retten til Nordsøen.

Først i en alder af 80 år overlod han i 1993 den daglige ledelse til Jess Søderberg og da han var 90 år gammel trak han sig i 2003 fra posten som bestyrelsesformand for moderselskabet A.P. Møller-Mærsk.

I 2005 mistede han sin livslange kærlighed, hustruen Emma Mc-Kinney Møller, men han fortsatte sine mange pligter i koncernen og havde stadig kontor på 6. sal i hovedsædet på Esplanaden, hvor han helt frem til sin død fulgte aktivt med i koncernens udvikling, besvarede post, afholdt møder og planlagde sine mange rejser.

Blå Bog for Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller
13. juli 1913: Kommer til verden Hambros Alle i Hellerup.
17. august 1913: Døbes i Hellerup Kirke.
1930: Realeksamen fra Øregaard Gymnasium.
1. september 1930 – 25. juni 1932: Ansat i C.K. Hansens Rederier.
1. august 1932 – 27. marts 1933: Ansat i A.P. Møller.
april 1933 – marts 1934: Ansat i mæglerfirmaet Karsten Rehder, Hamburg.
april 1934 – september 1934: Mærsk Mc-Kinney Møller aftjente værnepligt i det daværende 1. Regiment
22. oktober 1934 – 31. december 1935:  Ansat i A.P. Møller.
Januar 1936 – september 1938: Ansat i rederiet og mæglerfirmaet Hogarth & Sons i London og Glasgow, merchant bank Lazard Brothers & Co. i London samt rederiet L. Martin Cie. i Paris
1938: Udnævnes til prokurist i rederiet A.P. Møller.
30. oktober 1939: Indvælges i bestyrelsen for D/S Svendborg.
22. maj 1940: Gift med Emma Marie Neergaard Rasmussen.
24. maj 1940: Optages som partner i Firmaet A.P. Møller.
27. maj 1940: Rejser sammen med sin hustru til USA for at varetage rederiets interesser under Anden Verdenskrig.Ankom til New York 10. juni samme år.
30. april 1941: Udnævnt til bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet af 1912 Aktieselskab.
November 1947: Vender tilbage til Danmark.
12. juni 1965: Overtager den daglige ledelse efter faderens død.
1970: Optaget i IBMs bestyrelse.
1979: Tildelt Tietgen-Prisen for sit initiativ og sin foretagsomhed.
1981: Udnævnt til Æreshåndværker af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn for sin kreativitet i ledelsen af A.P. Møller Gruppen.
22. april  1983: Modtager Storkorset af Dannebrogsordenen.
1991: Modtager Peace and Commerce Medal af det amerikanske handelsministerium.
1991: Optages som æresmedlem af The Baltic Exchange, London, for sit bidrag til international skibsfart.
1. juli 1993: Afløses af Jess Søderberg som daglig leder af virksomheden.
15. december 2000: Udnævnes til Ridder af Elefanten.
2001: Udnævnes til æresborger i Svendborg.
15. december 2003: Afgår som bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk A/S.
Maj 2006: Afgår som bestyrelsesformand for Lindø-værftet
14. marts 2008: Afgår som bestyrelsesformand i Rederiet A.P. Møller A/S.
25. marts 2008: Afgår som bestyrelsesformand i familieselskabet Estemco A/S.
29. april 2008: Udnævner datteren Ane Mærsk Mc-Kinney Møller som kommende bestyrelsesformand i Almenfonden.
13. juli 2008: Mærsk Mc-Kinney Møller fylder 95 år.
2010: Fratræder som formand for bestyrelsen i skibsmægerlvirksomheden Maersk Broker.
12. april 2012: Mærsk Mc-Kinney Møller deltager i generalforsamlingen i A.P. Møller-Mærsk A/S.
13. april 2012: Mærsk Mc-Kinney Møller indlægges på Rigshospitalet i København.
16. april 2012: Mærsk Mc-Kinney Møller afgår ved døden på Rigshospitalet.