APM har tjent 175 milliarder på olie og gas

Siden 2001 har A.P. Møller-Mærsk tjent 175 milliarder kroner før skat på sine olie- og gasaktiviteter.

Det fremgår af bogen “APM i krise og forandring”, der udkom i 2009. I bogen har erhvervsforfatteren Søren Ellemose analyseret regnskaberne for A.P. Møller-Mærsk i de forgangne otte år, og analysen understreger Esplanadens afhængighed af olieforretningen, der i perioden har stået for langt over halvdelen af koncernens samlede indtjening.

“I 2008 kom hele 86 procent af A.P. Møller – Mærsk A/S koncernens indtjening før skat fra olie og gas i blandt andet den danske del af Nordsøen, Qatar, Algeriet og Storbritannien. Og på den endelige bundlinie kom 68 % af koncernens resultat fra olie- og gasaktiviteterne,” siger Søren Ellemose.

Ser man på hele perioden 2001-2008 har olien og gassen sammenlagt genereret 66 % af hele koncernens indtjening før skat, og er dermed det mest betydningsfulde enkeltområde i forretningen. Det forhold er så meget desto mere tankevækkende, da olie- og gasaktiviteternes andel af den samlede koncernomsætning i perioden blot har været 16 procent.

“Som konglomerat har A.P. Møller – Mærsk haft fordele af flere forretningsområder. Indtjeningen fra skibsfarten blev således tidligere brugt til at opbygge olie- og gasaktiviteterne da man startede efterforskningen i den danske Nordsø i 1960erne. Langt op i 1980erne blev der hvert år overført penge fra rederiaktiviteterne til at finansiere udbygningen i Nordsøen, men efterhånden som produktionen steg, vendte pengestrømmen,” siger Søren Ellemose.

Især de seneste års øje oliepriser har gavnet forretningen, men ifølge bogen begyndte indtjeningen at skæppe i kassen længe før.

“Allerede i perioden 1993-2001 overførte det daværende selskab Olie- & Gasaktivitet I/S sammenlagt 9 milliarder kroner til moderselskaberne, og energiaktiviteternes betydning for koncernens samlede regnskab er kun blevet større siden,” siger Søren Ellemose.

Forretningsområdet har år for år har øget sin betydning, både hvad angår omsætning, pengestrøm og overskud, og i dag fremstår A.P. Møller-Mærsk i lige så høj grad som et olieselskab som et rederi. Især den strategiske investering fra 2004 på omkring 50 milliarder kroner med henholdsvis udbygningsplanen i Qatar og opkøbet af Kerr-McGees olieproduktion i Nordsøen har forandret selskabet afgørende.

“Det er snart et halvt århundrede siden skibsreder A.P. Møller første gang viste interesse for den danske undergrund. Selv nåede skibsreder A.P. Møller ikke at se resultatet af denne indsats, og han havde næppe forudset den betydning, som olie- og gasaktiviteterne har i A.P. Møller – Mærsk A/S koncernen anno 2009,” siger Søren Ellemose.

Og står det til koncernchef Nils Smedegaard Andersen vil man også fremover satse på olie og gassen, der vil blive genstand for store investeringer i de kommende år.

Bogen fås i boghandelen eller kan bestilles direkte via soren@elex.dk

Bogens indhold
1. I oprørte vande
Om forretningens udvikling og stormen over Esplanaden.

2. Lukningen af Lindø
Om lukningen af Lindø, værftets historie, den strategiske betydning og milliardtabet.

3. Den amerikanske forbindelse
Om Maersk Inc. og lobbyarbejde og om kontrakterne med det amerikanske militær.

4. Den danske undergrund
Om den danske Nordsø, eneretsbevillingen og de danske felter.

5. Det sorte guld
Om oliejagten i udlandet, om Qatar og Algeriet og
nedskrivningen i Storbritannien.

6. Det grønne Mærsk
Om grønne regnskaber og miljøtiltag, om trusler og nye muligheder.

7. Nye tider og ny kommunikation
Om den ændrede position i samfundet, den øgede åbenhed og om opgøret med myterne.

8. Smedegaards turnaround
Om decentralisering, sparerunder, afskedigelser og et nyt corporate mindset

9. »Jeg føler mig ikke tynget af virksomhedens historiske arv«
Nils Smedegaard Andersen fortæller om Maersk Line, Lindø, spareplaner og den fremtidige vækst.

10. Regnskabstal og aktieanalyse
Om årsregnskabet 2008 og halvårsregnskabet 2009. Om aktiekursens udvikling og analytikernes kursmål.

Skriv et svar