Skibsreder Per Henriksen (1919-2008)

Den 16. juli 2008 døde skibsreder Per Henriksen i en alder af 88 år.

Per Henriksen blev født 3. november 1919 i København, som søn af Henrik Johan Henriksen og Else Dorthea Henriksen. Faderen døde kort efter sønnens fødsel, og moderen forblev enke til sin død og var således både far og mor for sønnen. Efter skolegang på Det kgl. Vajsenhus fik han realeksamen i 1936. I moderens familie var der flere søfolk, og Per Henrik vidste tidligt, at han ville arbejde med skibe og handel.

Efter endt skolegang blev Per Henriksen ansat i en købmandsforretning i provinsen og kom senere til rederiet J. Lauritzen, hvor han fik indblik i en alsidig shipping-virksomhed med dertil knyttede virksomheder. I 1962 havde Per Henriksen samlet kapital til at kontrahere sit første skib, m.s. MERCANTIC, ved H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal. Skibet var en såkaldt coaster på 625 tdw og kostede 1.436.000 kroner. Sideløbende opbyggede Per Henriksen en selvstændig agenturforretning med fokus på kemikalier, medicinalvarer og plasticråvarer.

I 1966 kombinerede Per Henriksen sine to hovedinteresser, da han grundlagde rederiet MERCANDIA, hvor hovedvægten i starten lå på agenturdelen. Over de næste 20 år udvidedes shippingsiden af MERCANDIA hastigt, blandt andet takket være en gensidig fordelagtig aftale med Frederikshavn Værft/Danyard, hvor der blev kontraheret skibe i serier på 7 til 10 ad gangen. Det reducerede byggeprisen betydeligt.

I midten af 1980erne havde Per Henriksen kontraheret 84 oceangående lastmotorskibe alene ved Frederikshavn Værft/Danyard, og dertil kom 53 nybygninger ved andre værfter. I alt fik Mercandia Rederierne leveret 137 nybyggede skibe og 12 brugte. Skibsrederen oprettede også færgeforbindelserne “Kattegatbroen”, Juelsminde-Kalundborg og “Sundbroen” Helsingør-Helsingborg, men kom i 1980erne i modvind da han solgte skibe på anparter, hvilket mange lønmodtagere benyttede til udsættelse af den personlige skat. Det førte siden til utallige retssager da der skulle foretages store efterbetalinger. Mange anpartshavere i Per Henriksens Mercandia-rederier følte sig snydt, da de forventede overskud og skattefordele i stedet blev til underskud og store efterbetalinger. Man dannede foreningen “Aktive Kommanditister”, og sagsøgte gennem flere år Per Henriksen, men fik aldrig medhold. I 1998 fastslog Højesteret, at skibsreder Per Henriksen ikke vildledte investorer, der tegnede anparter i skibe.

I 1991 købte Per Henriksen selskabet Senneskov Presser A/S på Amager, og flyttede senere Mercandias hovedsæde fra et palæ i Amaliegade til maskinfabrikken. Per Henriksen ejer godset Lyngsbækgaard ved Femmøller på Mols, der betragtes som et af Danmarks smukkest vedligeholdte bygningsværker. Per Henriksen blev i 1986 slået til Ridder af Dannebrog, og han har modtaget en række andre tilkendegivelser. I 2007 fik han overrakt en medalje af H.K.H. Prins Henrik med inskriptionen skibsreder Per Henriksen – årets hædersmand 2007. I forbindelse med Per Henriksens 85-årsdag stiftedes Forlaget Mercandia som i 2004 udgav bogen “Anparter af en livshistorie” der omfatter Per Henriksens mangeårige skriverier, som udelukkende var tiltænkt den allernærmeste familie. Bogen beskriver Per Henriksens barndom og ungdom under trange kår i 1920erne og 1930erne og opbygningen af virksomheden.

I starten af det nye årtusinde blev alle rederiaktiviteter solgt, og de øvrige erhvervsaktiviteter er under afvikling. Gennem tiden fik Per Henriksen tilbudt bestyrelsesposter i flere selskaber, men afslog som følge af alder og andre interesser. Privat var Per Henriksen gift med Vivi Henriksen og boede i Charlottenlund. Efter kort tids sygdom døde skibsreder Per Henriksen onsdag den 16. juli 2008.

Per Henriksens formue anslås til godt 1 milliard kroner, og den formue blev efter skibsrederens død frigivet fra en fond, der skal støtte blandt andet privat forskning inden for hjerte- og lunge- og diabetessygdomme, socialt dårligt stillede elever på Det Kongelige Vajsenshus samt forskning i dyrevelfærd.

Estelle Shipping A/S

I A.P. Møller-Mærsk gruppens vidtforgrenede selskabsnet indgik en række mindre familieaktieselskaber, der har spillet hver deres særlige rolle.

Blandt disse var Estelle Shipping A/S, der var ejet af Mærsk Mc-Kinney Møller sammen med hans tre døtre.

Estelle Shipping A/S blev stiftet 30. april 1993 med en kapital på 500.000 kroner, der blev indbetalt kontant. I selskabets første bestyrelse var underdirektør Per Hugo Møller valgt som formand, mens skibsrederens personlige assistent Lars-Erik Brenøe og direktør Erik Gregers Hansen også var i bestyrelsen. Erik Gregers Hansen udgjorde direktionen.

Vedtægterne blev i øvrigt ændret allerede 1. december 1993, hvor ejerne foretog en kapitalforhøjelse. Aktiekapitalen blev øget med nominelt 500.000 kroner til kurs 9.600. Der blev således indbetalt 48 millioner kroner kontant ved denne forhøjelse.

Pengene blev angiveligt brugt til investering i det amerikanske selskab Dal-Tile, der fremstillede keramiske fliser. Foruden aktieposten i Dal-Tile investerede Estelle Shipping også i andre aktier samt containere. Nogen blændende forretning var det dog ikke altid. I både 1994 og 1995 måtte selskabet foretage nedskrivning på aktiebeholdningen for sammenlagt over 21 millioner kroner. Også i 2001 var der på grund af negative valutakursreguleringer et underskud, denne gang på 1,6 millioner kroner. På dette tidspunkt bestod selskabets aktiver af containere for 17 millioner og aktier for 46,6 millioner.

I april 1996 udtrådte Erik Gregers Hansen både af bestyrelsen og som direktør. Afløseren i bestyrelsen blev Jørgen August Engell, mens Lars-Erik Brenøe blev ny direktør for selskabet.

I 2001 nåede selskabet en bruttofortjeneste på 6,2 millioner. Efter af- og nedskrivninger på containere blev resultatet før finansielle poster på 0,9 millioner kroner mod 1,8 millioner året før. Ligesom året før var der i 2001 store negative valutakursreguleringer og årets resultat var et underskud på 1.635.253 kr. Egenkapitalen udgjorde herefter godt 41 millioner og aktiverne bestod af containere for 17 millioner og aktier for 46.617.010 kr. Aktierne var optaget til anskaffelsessum eller lavere markedsværdi.

Den 15. oktober 2002 vedtaget aktionærerne at likvidere selskabet, hvilket skete 17. februar 2003. Ved den solvente likvidationen blev der udbetalt næsten 82 millioner kroner til selskabets fire ejere, efter at alle kreditorer var betalt. Timingen for selskabets opløsning kunne indikere, at Estelle Shipping A/S var blandt sælgerne af aktier i december 2002 til Familiefonden, eller på anden måde havde aktiver, der indgik i fusionen.

Estelle Shipping A/S
Aktieselskabsnummer: 210.776
CVR-nr. 16902888
Stiftet: 1993
Ophørt: 2003

P.S. Krøyer

En af Danmarks største malere blev født i Norge på fattighus og sindssygeanstalt. Moderen var Ellen Cecilie Gjesdahl, datoen den 23. juli 1851 og drengebarnets navn var Peder Severin Krøyer – bedre kendt som P.S. Krøyer.

På grund af moderens depressioner kom den unge Krøyer i pleje i København hos sin moster, Bertha Cecilie Krøyer, og hendes mand. Plejeforældrene fik hurtigt øje på drengens tegnetalent, og i en alder af bare 9 år startede P.S. Krøyer på Frederik F. Helsteds private kunstskole. Efter tre år forlod han skolen med en sølv-medalje for sin indsats. Herefter blev Krøyer optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi og som 19-årig færdiggjorde han sin uddannelse på Kunstakademiet. Ved siden af studierne malede Krøyer flere portrætter.

Da Krøyer i 1873 modtog et stipendium for et af sine værker, der var udstillet på Charlottenborg, brugte han stipendiet til et sommerophold i fiskerlejet Hornbæk, hvor han sammen med fem andre malere dannede en lille kunstnerkoloni, hvor de malede naturen eller folkelivet i dagtimerne og morede sig hos den lokale kromand om aftenen. De foretrak at male deres billeder udendørs, og Krøyer blev grebet af stemningen i Hornbæk og vendte tilbage i de tre følgende somre.

Med et legat fra Kunstakademiet og finansiel støtte fra Heinrich Hirschsprungs foretog Krøyer nu et 4 år langt udlandsophold i blandt andet Paris. Her bosatte Krøyer sig på Montmatre blandt andre skandinaviske kunstnere og studerede samtidens moderne kunst. I det hele taget rejste P.S. Krøyer i store dele af Europa, hvor han samlede inspiration, studerede kunst og nød livet sammen med ligesindede.

Livet på Skagen
I 1882 mødte P.S. Krøyer ægteparret Anna og Michael Ancher, der lovpriste livet på Skagen. Her fandt Krøyer et hjemsted, hvor han blev bjergtaget af den barske natur og de seje fiskere. Hver sommer blev nu tilbragt på Skagen, hvor P.S. Krøyer blev et samlende midtpunkt for en hel koloni af kunstnere som ægteparret Ancher, Viggo Johansen, Christian Krohg og Oscar Björck samt digteren Holger Drachmann. I 1883 oprettede Krøyer den selskabelige kunstnerforening Aften-academiet, der havde til huse på Brøndums Hotel.

I 1889 blev giftede P.S. Krøyer sig med den unge og smukke malerinde Marie Triepcke, men ægteskabet opløses i 1905, hvor Krøyer fik forældremyndigheden over datteren Vibeke. Krøyer var ellers glædeligt overrasket over forlovelsen, som han i et brev den 29. maj 1889 beskrev således. “Ja – tænk hvilken Forandring – ja jeg synes det er aldeles forunderligt at jeg nu snart skal være Ægtemand – jeg, som næsten rent havde opgivet den Tanke – som mente at ende som Pebersvend. Og saa at faa til Hustru den yndigste, elskeligste unge Pige der kan gaa paa Jorden – ja jeg maa være en Lykkens Yndling. Lykken har virkelig fulgt mig i en forunderlig Grad.”

Dårligt helbred
Med udgangen af 1890erne var livet på Skagen på overfladen idyllisk, men P.S. Krøyers syn blev gradvist dårligere som følge af kviksølvsbehandlinger mod syfilis i ungdomsårene. Han led endvidere af melankoli og hallucinationer og måtte i flere omgange indlægges på Middelfart Sindssygehospital.

Samtidig var der skærmydsler på den ægteskabelige front, hvor hustruen Marie i 1902 forelskede sig i en svensk komponist, der i første omgang blev en ven af huset på Skagen. I 1903 flyttede Marie til Sverige og i 1905 blev skilsmissen en realitet. P.S. Krøyer forblev på Skagen, hvor hans helbred blev stadig ringede. Han døde den 21. november 1909 og blev begravet på Skagens kirkegård.

Kendte værker
P.S. Krøyer malede mange af sine værker på Skagen, hvor han indfangede det helt specielle lys, og ofte holdt i den blå tone. Motiverne var ofte familieportrætter og enkelte portrætter af rige, der betalte for at få udført værkerne. Krøyer foretrak naturlige skildringer af havet og fiskere på vej ud mod havet eller hjem med dagens fangst.

Også det store gruppebillede, der hænger i Børsbygningen i København hører til de kendteste værker. Det hidtil dyreste maleri af P.S. Krøyer er “Marie i haven” fra 1893. I sommeren 2000 indbragte det ikke mindre end 7.835.000 kroner på auktion hos Christie’s i London.

Udvalgte malerier
1883: Fiskerne trækker vod på Skagen Nordstrand
1883: Ved frokosten
1888: Hip, hip, hurra!
1891: En gruppe fiskere på Skagen Strand (solgt i 1985 for 3.095.000)
1892: Sommeraften ved Skagen (Marie og hunden)
1894: Gruppebillede Fra Københavns Børs
1897: Et møde i Videnskabernes Selskab
1898: Skagens jægere
1899: Sommeraften ved Skagens strand
1906: Skt. Hansblus på Skagens strand

Danske Bank tjente 1,6 milliarder i 1. kvartal 2009

“Mindre tilfredsstillende, omend bedre end forventet”.

Sådan lyder Danske Banks egen vurdering af de netop offentliggjorte regnskabstal for 1. kvartal 2009.

Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 1,6 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i første kvartal 2008. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån, som i betydeligt omfang er opvejet af markant øgede handelsindtægter. Samlet set er resultatet mindre tilfredsstillende, om end bedre end forventet, lyder det i en pressemeddelelse fra banken.

Selvom der er overskud på bundlinjen er der nemlig atter store nedskrivninger på dårlige lån. Ikke færre end 8 milliarder kroner har topchefen Peter Straarup valgt at afskrive i årets første 3 måneder. Den store afskrivning skal ses i lyset af, at Danske Bank i 4. kvartal 2008 foretog nedskrivninger på 9,2 milliarder kroner, mens nedskrivningerne på udlån var på blot 0,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2008.

Nedskrivningerne for årets første kvartal er betydeligt over den gennemsnitlige forventning hos analytikerne, og Danske Bank varsler yderligere nedskrivninger for hele 2009.

Når alt var betalt viser Danske Banks bundlinje dog et overskud på 1,6 milliarder kroner, og det overskud er skabt især på grund af handelsindtægter.

“Vi har i første kvartal haft rekordhøje indtægter, men niveauet for hensættelser er samtidig ekstraordinært højt. Det afspejler de vanskelige vilkår på markederne. I første kvartal har vi ud over den globale finansielle krise oplevet en dyb global recession. Koncernens solide indtjeningskraft og kapitalgrundlag medvirker til, at koncernen har et godt fundament til at modstå effekterne af den økonomiske lavkonjunktur”, siger topchef Peter Straarup i kvartalsregnskabet.

De samlede indtægter på 17,2 mia. kr. i første kvartal ligger på det højeste niveau i koncernens historie for et enkelt kvartal og er især skabt af det exceptionelt gode resultat i Danske Markets samt en solid indtjeningskraft i bankaktiviteterne.

Ifølge Danske Bank medfører den økonomiske situation og usikkerheden om fremtiden en naturlig tilbageholdenhed med gældsætning i virksomheder og husholdninger. Koncernen har dog i første kvartal et pænt udlånsniveau til kernekunderne.

Kernekapital- og solvensprocenten er ultimo første kvartal 2009 opgjort til henholdsvis 9,0 og 12,9. Koncernen har opnået tilsagn fra den danske stat om ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital på 26 mia. kr. Lånet vil øge koncernens kernekapitalprocent til 12 og solvensprocent til 16. Låneaftalen indeholder en option for koncernen til at konvertere dele af lånet til aktiekapital.

Maersk Tanker gennemfører opkøb

Maersk Tankers gennemfører opkøb af det svenske tankskibsrederi Broström AB

Det sker efter at A.P. Møller-Mærsk A/S har fået endelig godkendelse fra de europæiske konkurrencemyndigheder vedrørende købstilbuddet til aktionærerne i det svenske tankskibsrederi Broström AB.
 
Det er koncernens svenske datterselskab Maersk Product Tankers AB, der formelt opkøber A- og B-aktierne i Broström AB. Købstilbuddet blev fremsat i august 2008.

“Vi er glade for, at vi har opnået de nødvendige godkendelser og ser frem til at begynde integrationsprocessen, som vil skabe verdens førende produkttankskibsrederi”, siger Kristian Mørch, Senior Vice President i Maersk Tankers.

“Sammenlægningen af de to selskaber gør os i stand til at tilbyde en forbedret service på verdensplan via en stor, moderne og homogen flåde, som lever op til de højeste sikkerhedsstandarder”.

Prisen per aktie ventes at blive 57,73 svenske kroner svarende til omkring 2,9 milliarder kroner for hele selskabet.

Potagua opløses

Efter flere års intense salgsbestræbelser har ejerfamilierne bag FLS kastet håndklædet i ringen. FLSmidth skal ikke sælges, og i stedet opløses holdingselskabet Potagua FLS og aktierne heri veksles til aktier i FLSmidth. Samtidig viser dokumenter, at ejerfamiliernes uenighed har kostet aktionærerne dyrt.

Potagua FLS blev etableret i juni 2005 i forbindelse med spaltningen af Aktieselskabet Potagua. Potagua FLS’ eneste aktivitet er en kontrollerende aktiepost i FLSmidth & Co., hvor man ejer 45,5% af kapitalen og 62,1% af stemmerne.

For at realisere målsætningen engagerede Potagua FLS i juni 2005 eksterne finansielle, revisionsmæssige og juridiske rådgivere til at undersøge de tilgængelige muligheder, herunder et samlet salg af aktier i Potagua FLS eller af aktierne i FLSmidth & Co.

Potagua FLS har særligt undersøgt, hvorvidt det ville være muligt at foretage et samlet salg af den kontrollerende aktiepost i FLSmidth & Co. til en industriel eller finansiel køber. Bestyrelsen har nu konstateret, at et sådant salg ikke for indeværende kan gennemføres på tilfredsstillende vilkår. Derfor mener bestyrelsen, at den mest attraktive model er et frivilligt offentligt købstilbud fra FLSmidth & Co. til aktionærerne i Potagua FLS.

En sådan aftale blev indgået mellem Potagua FLS og FLSmidth & Co. den 13. marts 2006. Aftalen indebærer, at aktionærerne i Potagua FLS bliver tilbudt skattefrit at ombytte deres aktier i Potagua FLS med aktier i FLSmidth & Co. I henhold til aftalen foretages der forud for aktieombytningen en sammenlægning af aktieklasserne i FLSmidth & Co. og efter aktieombytningen har FLSmidth & Co. tilkendegivet, at man om nødvendigt vil købe op til 10% af aktierne for at understøtte aktiekursen.

Tilladelse til skattefri aktieombytning blev givet af SKAT den 9. marts 2006. Via aktieombytningen vil Potagua FLS’ aktionærer i stedet blive direkte aktionærer i FLSmidth & Co. og Potagua FLS’ flerårige ønske om en afvikling af selskabets direkte og indirekte aktiebeholdning i FLSmidth & Co. vil derved være realiseret.

Ejerfamiliernes stridigheder
Opløsningen af Potagua FLS er sidste punktum i den langstrakte saga om ejerfamiliernes stridigheder, der har kostet aktionærerne dyrt. I en fondsbørsmeddelelse kritiserer Deloitte – rådgiver for Potagua FLS – den komplicerede ejerstruktur. Deloitte sendte i januar en ansøgning til Skat om den forelsåede aktieombytning, og af denne fremgår det, at ejerstrukturen for nylig kostede FLSmidth et lukrativt opkøb.

Af Deloittes redegørelse fremgår det, at FLS/Potagua var havnet i “et vakuum, hvor omverdenen tvivler på, at dens strategi er stabil og langsigtet. Dette har allerede medført konkrete problemer, eksempelvis i relation til et attraktivt virksomhedskøb for nylig, hvor sælgeren trak sig fra den planlagte akkvisition bl.a. med henvisning til, at han ville vide, hvem han på sigt overdrog sin virksomhed til”.

“Det er ikke blot institutionelle investorer, der viger tilbage for at investere i FLS med den nuværende ejerstruktur. Der er således også eksempler på, at sælgere af virksomheder, der opkøbes af FLS, ikke ønsker at modtage vederlag i FLS-aktier under hensyntagen til den uklare ejerstruktur,” lyder det i Deloittes redegørelse, der henviser til at det var helt afgørende for den fremtidige udvikling af FLS, at Potagua FLS’ ejerskab afvikles snarest muligt.

Deloitte skrev samtidig, at FLSmidth længe havde balanceret på en knivsæg: “Gælden på over 5 mia. kr. blev forlangt kraftigt reduceret som forudsætning for bankernes fortsatte støtte til finansiering af drift og projektgarantier. Indtil salget af Aalborg Portland i 2004 var koncernen reelt totalt afhængig af bankernes velvilje.”

Tilbage står nu de nødvendige godkendelse på generalforsamlingerne i Potagua FLS og FLSmidth i løbet af april 2006. Derefter vil man have et rent FLSmidth med en klar ejerstruktur og kun en aktieklasse. Når disse ændringer er gennemført kan banen være kridtet op for nye salgsbestræbelser, skønt ledelsen i FLSmidth afviser at dette skulle være planen. Tilbage står så spørgsmålet hvorfor man ikke fra starten foretog denne aktieombytning i stedet for det ret beset unødvendige mellemspil med spaltningen af Potagua. Men så havde der selvfølgelig ikke været samme honorarer til bestyrelse, direktion, banker og finansielle rådgivere.