Supply Chain Management (SCM)

elexmasterSupply Chain Management handler om styring af forsyningskæden fra leverandør til producent over grossist og forhandler til forbruger.

I en stadig mere global handelsverden transporteres råvarer fra oprindelseslandet til det sted, hvor det billigst kan forarbejdes og produceres og transporteres derpå til forbrugerne. Read More

Forbes

Forbes blev grundlagt i 1917 af skotten B.C. Forbes og er i dag et af de førende mediehuse og forlagsvirksomheder.

Forbes beskæftiger sig primært med erhvervsnyheder og finans. Hovedstammen i virksomheden er Forbes Magazine, der udkommer hver anden uge, men derudover har Forbes en omfattende online virksomhed og programmer på både tv og radio.

Forbes har hovedkvarter på Fifth Avenue i New York.

Et af deres mest berømmede produkter er deres hitlister over f.eks. de 500 rigeste mennesker i verden eller 1000 største virksomheder.

ERP 2012

Den 27. juni 2012 udgives ERP 2012, der er en helt ny brancheanalyse af markedet for ERP-systemer i Danmark.

ERP 2012 giver økonomisk overblik over konkurrencesituationen i branchen med analyse af indtjeningsevnen.

ERP 2012 henvender sig primært til beslutningstagere i ERP-branchen, og dækker alle væsentlige aktører, herunder leverandører af ERP-systemer, økonomistyring, lønsystemer samt CRM-systemer.

ERP 2012 omfatter de 20 største selskaber målt på omsætning og markedsposition.

Hvert selskab præsenteres i rapporten med firmaprofil, kontaktoplysninger, ejerforhold samt økonomiske nøgletal for de seneste fem regnskabsår. Rapporten fokuserer på selskaberne og ikke de enkelte ERP-systemer.

Med sine ajourførte oplysninger er ERP 2012 det oplagte ledelsesværktøj for såvel direktion som bestyrelse blandt branchens egne selskaber som konsulenter, analytikere og journalister, der beskæftiger sig med branchen.

ERP 2012 indholder detaljeret beskrivelse af følgende selskaber: Microsoft DCC ApS, EG A/S, Columbus IT A/S, SAP Danmark A/S, Capgemini Danmark A/S, Oracle Danmark ApS, Deltek Denmark A/S, Tectura (Denmark) A/S, Lawson Software Danmark A/S, Applicon A/S, IBS Enterprise Denmark A/S, 2C Change A/S, Elbek & Vejrup A/S, Epicor Software Denmark A/S, IFS Danmark A/S, Visma Software A/S, E-Conomic International A/S, UNIT4 Agresso A/S.

Rapporten indeholder desuden et større afsnit om ERP-systemer generelt, der giver en indgående beskrivelse af ERP som begreb. Endelig indeholder rapporten et afsnit omkring implementeringens faldgruber og eksempler på det gode ERP-projekt.

Rapporten kort
Titel: ERP 2012
Omfang: 65 A4-sider
Pris: 995,- ekskl moms (kun ved bestilling før 5. juni 2012, herefter er normalprisen 1.495 ekskl. moms).
Levering: Rapporten udkommer 27. juni 2012 og leveres elektronisk i PDF-format.

Tilgængelige informationer i rapporten
– Firmaprofil (historisk beskrivelse af selskabets udvikling)
– Kontaktoplysninger (adresse, telefon, website)
– Ledelsen (administrerende direktør og bestyrelsesformand)
– Ejerforhold
– Regnskabstal for 5 år (Omsætning, driftsresultat, overskud efter skat, antal ansatte, balance, egenkapital)

Sådan bestilles rapporten!
Rapporten ERP 2012 bestilles via mail til soren@elex.dk med angivelse af faktureringsadresse og kontaktperson.

erp analyse branche danmark 2012

Om ERP-systemer
Markedet for systemer til styring af en virksomheds økonomi og forretningsprocesser – under ét kaldet ERP-systemer – er i hastig udvikling. Både forhandlere og producenter undergår i disse år en markant konsolideringsbølge. Markedets udvikling går i retning af stadig flere funktioner i ERP-systemerne, og de store aktører køber ivrigt op af konkurrenter for at supplere deres kerneprodukt.

ERP 2012 giver overblik over aktørerne på det danske marked for ERP og er skrevet af civiløkonom Søren Ellemose, der har arbejdet med IT siden 1996 og er certificeret salgskonsulent inden for C5/XAL, Axapta og Visma Business. Sammenlagt har forfatteren deltaget i mere end 120 IT-projekter, og skrevet flere anmelderroste erhvervsbøger. Forfatteren har tidligere udgivet ERP Guiden 2005 og ERP Guiden 2006.

Outsourcing

Outsourcing er en fællesbetegnelse for det at lade andre afdelinger eller virksomheder overtage dele af arbejdsfunktion eller proces.

Hvis et mindre firma eksempelvis ikke ønsker at drive eget netværk, kan man “outsource” driften af dette til en anden virksomhed. Outsourcing kan typisk betale sig hvis der er tale om perifere ydelser og produkter, som virksomheden ikke umiddelbart råder over kompetencer eller ressourcer til at afvikle selv.

Outsourcing blev populært i 1990erne i takt med den forøgede fokus på virksomhedens kerneområder. Frem for at ville det hele selv blev det populært at lade andre udføre en del af sine perifere forretningsydelser.

I dag findes outsourcing blandt andet for regnskab, økonomi, erp-systemer og ikke mindst IT-drift.

Price/Earning

Den såkaldte Price/Earning (P/E) er et af de vigtigste nøgletal for aktier og viser, hvor meget man som aktionær skal betale for en krone af selskabets overskud.

P/E beregnes som kursen på en aktie i forhold til indtjeningen i selskabet og nøgletallet udtrykker dermed prisen pr. overskudskrone.

P/E beregnes ved at sammenholde selskabets børsværdi med årets overskud efter skat. Som tommelfingerregel vil P/E-værdien for solide selskaber ligge mellem 10-15, men kan blive betydeligt større, hvis der knytter sig meget store forventninger til den fremtidige indtjening.

P/E kan beregnes på baggrund af såvel de realiserede som de forventede resultater.

I opgangsperioden lige før en finansboble brister, stiger P/E-ratioen typisk til betydeligt over det historiske gennemsnit.